Bezpečnost potravin

Byl zahájen 7. ročník výukového kurzu „Hravě žij zdravě“

Vydáno: 11. 9. 2013
Autor: Hravě žij zdravě

Od 9. 9. 2013 je možné se registrovat do internetového kurzu zdravého životního stylu.

V pondělí 9. 9. 2013 byla zahájena registrace do sedmého ročníku výukového kurzu zdravého životního stylu Hravě žij zdravě. Hlavním cílem internetového kurzu je především prevence obezity a špatného způsobu životního stylu u žáků základních škol. Metodika projektu hravou formou mění nevhodné stravovací návyky, zlepšuje pitný režim a zvyšuje zájem mládeže o pohybovou aktivitu. Soutěžní část kurzu je primárně určena pro páté třídy základních škol v České republice, nesoutěžně se ale může zapojit každý školák, který má zájem o svůj vyvážený životní styl.

Účasti v soutěžní části kurzu předchází registrace učitelů a pátých tříd, jež začíná od 9. 9. 2013 na www.soutez.hravezijzdrave.cz.
Od 23. 9. 2013 pak bude probíhat registrace samotných páťáků do pedagogy založených tříd. Registrace končí 3. 12. 2013 a soutěž trvá až do 31. 12. 2013.

Pro všechny soutěžně přihlášené páté třídy, které kurz v řádném termínu dokončí a zároveň získají největší počet bodů, jsou i letos připravené zajímavé výhry podporující aktivní životní styl.

Hlavními partnery projektu jsou Potravinářská komora ČR, Česká technologická platforma pro potraviny. Odborným garantem projektu a tvůrcem metodiky kurzu je společnost STOB Ivy Málkové. Odborným garantem je i Poradenské centrum Výživa dětí.

Od svého založení se do kurzu registrovalo přes 40 tisíc žáků základních škol z ČR. Šestého ročníku se zúčastnilo na 7 000 žáků pátých tříd z ČR. Soutěžně kurz dokončilo téměř 4 000 páťáků. Velmi nás těší zájem nesoutěžně zapojených žáků. Těch se do projektu v roce 2012 zaregistrovalo přes 800.

O projektu Hravě žij zdravě
Projekt jako takový je sestaven ze čtyř výukových lekcí, kde si nejen textem, ale hlavně pomocí hádanek, křížovek a doplňovaček žáci procvičují základy správného stravování, pitného režimu a osobní hygieny. Každá lekce je zakončena testem a navíc na ni navazuje praktický tréninkový Deníček, ten má za cíl žákům přiblížit, jak správně vyvážit příjem a výdej energie. V každé ze čtyř částí Deníčku jsou vygenerovány tři dny – lenošivý den, normální den a náročný den, kdy žáci mají za úkol vybírat správné skladby jídel, či velikost porcí v závislosti na aktivitách, které byly v daný den vykonány.

Přílohy:
Registrace učitelů a tříd do 7. ročníku kurzu „Hravě žij zdravě“ (pdf, 1,2 MB)
Tisková informace „Posedmé si společně vyzkoušíme, JAK HRAVĚ ŽÍT ZDRAVĚ

Informace:
www.soutez.hravezijzdrave.cz
E-mail: info@hravezijzdrave.cz