Bezpečnost potravin

Úprava nařízení o podpoře EU v rámci projektu „Ovoce do škol“

Vydáno: 22. 2. 2013
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízení 30/2013/EU mění nařízení 288/2009/ES, v souvislosti s přistoupením Chorvatska k EU.

Bylo vydáno nařízení 30/2013/EU, kterým se mění nařízení 288/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“, a kterým se stanoví odchylka od nařízení 288/2009/ES.
Změna souvisí především s přistoupením Chorvatska k EU.

Projekt „Ovoce do škol“ stanovuje výši orientačních přídělů pro jednotlivé členské státy (v příloze II: „Orientační přidělení podpory Společenství jednotlivým členským státům“) vypočtenou na základě počtu dětí ve věku šesti až deseti let a podle podílu spolufinancování členským státem. Tato příloha se novelou mění.
Členské státy hodnotí provádění svého projektu „Ovoce do škol“ a posuzují jeho účinnost, včetně jeho dopadu na stravovací návyky dětí. Znamená to, že oznamují Komisi požadované informace vždy do 30. listopadu roku, ve kterém končí příslušné období (školní rok). Jestliže členský stát změní strategii, oznámí Komisi novou strategii nejpozději do 31. ledna následujícího roku.
Novela vstupuje v platnost 24. 1. 2013

OJ L 14, 18.01.2013, s.7

 Související informace:
Laktea
SZIF
Ministerstvo zemědělství ČR