Bezpečnost potravin

Národní program Zdravých měst

Vydáno: 28. 3. 2012
Autor:

Národní síť Zdravých měst ČR - asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město (PZM) – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory.

NSZM má dnes více než 100 členů, s regionálním vlivem na 2300 měst a obcí, ve kterých žije 37 % populace ČR. Více informací o NSZM naleznete na internetových stránkách http://www.ZdravaMesta.cz

• mezinárodní Projekt Zdravé město – v roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.

• místní Agenda 21 – mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, regiony). V ČR podle místní Agendy 21 postupují např. radnice Zdravých měst. Cílem je vytváření procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen součastných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností.

Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN. Více informací: http://www.ZdravaMesta.cz/ma21.

Kontakt pro další informace:

Petr Švec
ředitel NSZM ČR
svec@nszm.cz
tel. 602 500 639