Bezpečnost potravin

Sdružení STOB

Vydáno: 3. 4. 2012
Autor:

PhDr. Iva Málková se již více než 30 let věnuje problematice obezity. V r.1990 založila sdružení STOB (STop OBezitě), kde aplikuje metodu kognitivně-behaviorální

Strukturovaný program „Hubneme s rozumem“ je aplikován především v kurzech snižování nadváhy, které probíhají již ve 100 městech České republiky včetně kurzů rodinných a kurzů pro muže a pro diabetiky. Společnost STOB vydává mnoho pomůcek usnadňujících rozumnou redukci váhy, vydává elektronický časopis a provozuje internetové portály www.stob.cz, www.stobklub.cz a www.hravezijzdrave.cz, kde lze získat spousty informací, ale i praktických nástrojů podporujících prevenci a léčbu nadváhy respektive obezity.

Internetové stránky www.stob.cz jsou věnovány informacím o aktivitách STOBu včetně možnosti objednání kurzů snižování nadváhy, různých druhů cvičení, redukčně kondičních pobytů a pomůcek na hubnutí. Dále zde uživatelé najdou populárně naučné články plné informací o výživě, pohybové aktivitě a dalších oblastech souvisejících se zdravým životním stylem a tedy i rozumným hubnutím. Jedna ze sekcí je určena i odborníkům zabývajícím se problematikou snižování nadváhy respektive zdravého životního stylu. Sekce přináší informace o pořádaných odborných akcích, zejména výcviku v kognitivně – behaviorální psychoterapii obezity, odborných seminářích vedených předními psychology, lékaři, fyzioterapeuty a dalšími.

Komunitní internetový portál www.stobklub.cz poskytuje uživatelům, kteří se snaží o změnu životosprávy, řadu interaktivních pomůcek, speciálních funkcí a zábavnou formou zpracovaných informací v uživatelsky příjemném prostředí. Nabízí tak nejen podporu při samostatném hubnutí, ale neméně důležité, široké využití pro spolupráci pacienta a lékaře při terapii obezity. Součástí webu je i komplexní program Sebekoučink, který umožňuje pomocí modulů Jídlokoučink a Fitkoučink trénovat změnu ve stravovacích a pohybových návycích a pomocí programu Psychokoučink zvládat jídlo „navíc“. Na komunitním webu jsou k dispozici spousty dalších interaktivních nástrojů, jejichž hlavním cílem je podpora rozumné a především trvalé redukce nadváhy. Z těchto nástrojů jmenujme např. zábavné lekce hubnutí, lekce zaměřené na asertivitu, zvládání psychologických podnětů spojených s jídelním chováním, možnost diskuse a vzájemné podpory uživatelů portálu STOBklub a řada dalších.

Stránky www.hravezijzdrave.cz jsou věnované prevenci a léčbě dětské obezity. Stránky jsou portálem, který se snaží být informačním zdrojem zahrnujícím co nejvíce aktivit podporujících zdravý životní styl dětí. Stránky jsou rozděleny do tří základních sekcí – pro děti, rodiče a odborníky.
V sekci pro děti jsou umístěny informace o zdravém životním stylu, zdravé výživě, pohybových aktivitách, různé soutěže, kvizy, hry, motivační reportáže, motivační příběhy klientů kurzů, zajímavé recepty, motivační pomůcky, akce pro děti apod. Důležitou součástí je i databáze porcí jídel, která obsahuje základní potravinové kategorie a vyfotografované talíře s přiměřenou porcí potravin, které do ní náleží.

Ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR  probíhá na stránkách od roku 2008 vždy od září do prosince kurz zdravého životního stylu  Hravě žij zdravě spojený se soutěží pro 5. ročníky základních škol. Nesoutěžně je možné kurz projít kdykoli. 

Sekce pro rodiče je sestavena tak, aby pro ně byla zdrojem informací o výživě a zdravém životním stylu dětí. Rodiče mají také možnost obrátit se na poradenskou službu nebo získat kontakt na lékaře či lékařské zařízení věnující se dětem s nadváhou a dětem obézním.  

Sekce pro odborníky nabízí užitečné informace pro pediatry, endokrinology, nutriční terapeuty, psychology, pedagogy a trenéry, ale jistě si z nabídky článků vyberou i odborníci další.

 
Mgr. Jana Divoká
STOB
Hravě žij zdravě o.s.
+420 603 347 250
divoka@stob.cz