Bezpečnost potravin

POVODNĚ 2013 – zacházení s potravinami, hygiena

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena!
– Při všech pracích užívejte ochranné pomůcky, především gumové rukavice a pevnou nepromokavou gumovou obuv!!! 

Zaplavené potraviny:
Nejezte zaplavené potraviny s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat. Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).

Čištění konzerv: Umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem, poté v roztoku dezinfekčního prostředku a opláchněte pitnou vodou.
– Zlikvidujte konzervy, jestliže mají narušený nebo silně pomačkaný obal, silně znečištěný uzávěr!!

Zlikvidujte chlazené nebo mražené potraviny, jestliže chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6° C déle než 4 hodiny a jestliže mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny.

– Zlikvidujte všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě, jedná-li se o otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou, dále všechna i neotevřená papírová, sáčková, látková a celofánová balení a všechny potravin neuzavřené hermeticky.

Nekonzumujte zaplavené zemědělské plodiny, je nutno považovat je za zdravotně závadné!
– Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.
– Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou vodou.

Máte-li jakékoli pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha a křeče v břichu, průjem, zvracení, teplotu, vyrážku) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

Více informací:  Ministerstvo zdravotnictví
                      Ministerstvo zemědělství – Informace k řešení škod
                                                          způsobených povodní
                      Státní zdravotní ústav
                      Státní zemědělská a potravinářská inspekce
                      Státní veterinární správa
                      Kontakty na krajské hygienické stanice

Užitečné odkazy:

Články v kategorii

14. 8. 2013

ÚKZÚZ nabízí zajištění analýz půd v záplavami postižených oblastech.


28. 6. 2013

Seznam pracovišť, která provádějí v CEM SZÚ specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens.


12. 6. 2013

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. 6. 2013.


10. 6. 2013

Tisková zpráva SZPI ze dne 9. 6. 2013.


10. 6. 2013

Informace SZPI ze dne 9. 6. 2013.


7. 6. 2013

Aktualizované informace Ministerstva zdravotnictví a SZÚ ze dne 4. 6. 2013.


7. 6. 2013

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 6. 2013.


6. 6. 2013

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5. 6. 2013.


6. 6. 2013

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 6. 6. 2013.


6. 6. 2013

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 6. 2013.


6. 6. 2013

Leptospiróza je vážné infekční onemocnění, které se nejčastěji přenáší močí nemocných hlodavců (vodou kontaminovanou močí hlodavců).


5. 6. 2013

Tisková zpráva SZPI ze dne 4. 6. 2013.


1 2