Bezpečnost potravin

Počet zasažených studní vzrostl z 900 na bezmála 3 000

Vydáno: 7. 6. 2013
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 6. 2013.

K včerejšímu dni zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví 900 zasažených studní, dnes jich jsou již bezmála 3 000. Jedná se nejčastěji o studny soukromé (2 769). Hygienici proto znovu upozorňují, aby lidé z vodou zasažených oblastí, kteří nejsou napojeni na veřejný vodovod, neodebírali vodu z vlastního zdroje, není-li sanován a není-li proveden rozbor kvality vody s uspokojivým výsledkem. V postižených oblastech je pak po opadnutí vody a pominutí nebezpečí záplav nutné vyčkat, až voda ve studni klesne a teprve potom zahájit důkladnou sanaci.

Sanaci mohou občané provést sami, nebo za pomoci odborné firmy, což se doporučuje zvláště u studní vrtaných. Při sanaci je důležité dodržovat pravidla bezpečnosti – přítomnost nejméně 3 osob pro případ nutnosti poskytnout první pomoc osobě, která je ve studni. Poté je nutné očistit vnější strany studny, vyčerpat vodu, důkladně očistit vnitřní strany studny, čerpací zařízení a dno studny. Po vyčerpání vody se vnitřní strany omyjí 0,05% roztokem chlornanu sodného (např. Savo Originál – 100ml do 10 l vody) a po propláchnutí a vypuštění vody je nutné odstranit stávající pokryv dna a vyměnit jej nejlépe za nový. Po napuštění studny a odčerpání kalné vody se provádí konečná dezinfekce (např. Savo Originál 100 ml na 1 m³ vody). Po obměně vody za čerstvou je možné poslat vzorek této vody na rozbor k ujištění o její nezávadnosti. Podrobný návod sanace studny naleznete na http://www.mzcr.cz/dokumenty/aktualni-doporuceni-pravidla-zakladni-hygieny-pri-zaplavach_7901_1.html.
Kromě studní byly zasaženy také vodovody, kterých hygienici evidují 66, dále je evidováno 61 vodovodů, kterou jsou záplavovou vodou ohroženy. Tato situace se týká zhruba 30 000 lidí. V případě zasažených vodovodů, kde jakost pitné vody již nevyhovuje hygienickým limitům, je obyvatelům poskytováno náhradní zásobování pitnou vodou cisternami nebo vodou balenou. Nejvíce takto postižených vodovodů je k dnešnímu datu v kraji Středočeském (32), Jihočeském (19) a Ústeckém (11).
Hygienici dále znovu připomínají riziko infekce přenášené vodou kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních vod (např. bacilární úplavice, žloutenka typu A) a vodou kontaminovanou výkaly zvířat, v případě některých infekcí přenosných na člověka (např. leptospiróza či tularémie). Lidé by se tedy měli snažit omezit styk vody a bláta s tělem a při práci používat ochranné pomůcky, v tomto případě holínky a gumové rukavice. Po skončení práce je nutné si vždy důkladně umýt a vydezinfikovat ruce, znečištěné oděvy pak vyvařit, nebo využít služeb profesionální čistírny.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tis@mzcr.cz

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):