Bezpečnost potravin

Zaplavené potraviny nejíst!

Vydáno: 6. 6. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 6. 6. 2013.

Snad není takového, kdo by nepamatoval povodně před 11 lety, proto je možná zbytečné varovat před nebezpečím potravin kontaminovaných povodňovou vodou.
Přesto považujeme za vhodné zopakovat, že potraviny, které přišly do styku s vodou ze záplav, nejen mohou být, ale opravdu jsou kontaminovány! Voda vypláchla všechny kanály, septiky, žumpy, přetekly i čističky odpadních vod. Jedinou výjimkou mohou být konzervy, které je možné pečlivě umýt, pokud ve vodě neležely moc dlouho.
Nebezpečí kontaminace se ale týká také krmení pro zvířata, sena, siláží, senáží, granulovaného krmiva v pytlích a v zásobnících i steliva! Je třeba všechno pečlivě zkontrolovat!
Vodou narušené potraviny a krmení je třeba zlikvidovat. Po zkušenostech z roku 2002 většina provozovatelů sklady v předstihu vyprázdnila. Nicméně případné škody bude možné zjistit, až opadnou vody. Větší množství vodou narušených potravin je možné neškodně odstranit v asanačních podnicích.
Pracovníci krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze situaci pečlivě sledují a podílejí se na řešení krizových situací i v krizových štábech krajů a v povodňových komisích a to samozřejmě i jako součást integrovaného záchranného systému, kam patří též zajišťování případného neškodného odstranění uhynulých zvířat, popřípadě znehodnocených potravin a také následná dezinfekce zařízení.
Veterináři se také podílejí na organizování evakuace chovaných hospodářských zvířat. Dosud tak bylo zachráněno 180 selat v Jihočeském kraji, 150 krav a 53 koní v Ústeckém a všichni koně na území Prahy (222) a více než 1000 zoozvířat, ve Středočeském kraji 15 koní a 20 ovcí a v Plzeňském 4 telata a 5 koní.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR