Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Zdravotnictví

 Ministerstvo zdravotnictví

 adresa

 Palackého nám. 4
 128 01  Praha 2

 telefon

 224 971 111

 fax

 224 972 111

 e-mail

mzcr@mzcr.cz
verejnost@mzcr.cz
(veřejnost)
tis@mzcr.cz (novináři)

 www-adresa

http://www.mzcr.cz/

 

 Státní zdravotní ústav

 adresa

 Šrobárova 48
 100 42, Praha 10

 telefon

 267 081 111, 267 082 295

 fax

 267 311 188

 e-mail

 zdravust@szu.cz

 ID datové schránky

 ymkj9r5

 www-adresa

 http://www.szu.cz/  


Odborná centra SZÚ
Národní referenční pracoviště
(laboratoře)
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu při SZÚ   


Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - ředitel Ing. Pavel Bernáth
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - ředitel RNDr. Petr Hapala


Krajské hygienické stanice:

KHS

Kontakt

Ředitel

HS hl.m. Prahy

Rytířská 12
110 01  Praha 1
tel: 224 212 039
tel: 296 336 700
fax: 224 212 335
http://www.hygpraha.cz/

MUDr. Miroslav Slavík

pověřený řízením

 

Středočeského kraje

Dittrichova 329/17
128 01  Praha 2
tel: 234 118 111
fax:  224 916 561
http://www.khsstc.cz/

 
JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.
 

Jihočeského kraje

Na Sadech 25
370 71  České Budějovice
tel: 387 712 111
fax: 387 712 349
www.khscb.cz, khscb@khscb.cz

MUDr. Zdeněk Velikovský

Plzeňského kraje

Skrétova 15
303 22  Plzeň
tel: 377 155 232
fax: 377 323 894
http://www.khsplzen.cz/

MUDr. Přemysl Tomašuk

Karlovarského kraje

Závodní 94
360 21  Karlovy Vary
tel: 355 328 311
fax: 355 328 330
www.khskv.cz, sekretariat@khskv.cz

MUDr. Jitka Landová

Ústeckého kraje

Moskevská 15
400 01  Ústí nad Labem
tel: 477 755 111
fax: 477 755 112
http://www.khsusti.cz/

MUDr. Josef Trmal, Ph.D.

Libereckého kraje

Husova 64
463 31  Liberec
tel: 485 253 111
fax: 485 105 864
www.khslbc.cz, sekretariat@khslbc.cz  

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

Královéhradeckého kraje

Habrmanova 19
501 01  Hradec Králové
tel: 495 058 111
fax: 495 058 502
http://www.khshk.cz/

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.

Pardubického kraje

Mezi Mosty 1793
530 03  Pardubice
tel: 466 531 930
tel: 466 531 931
fax: 466 531 950
www.khspce.cz, sekretariat@khspce.cz

MUDr. Antonín Vykydal

kraje Vysočina

Tolstého 1914/15
586 01  Jihlava
tel: 567 574 711
tel: 567 574 738
fax: 567 305 352
www.khsjih.cz, khsvysocina@khsjih.cz

MUDr. Jan Říha

Jihomoravského kraje

Jeřábkova 4
602 00  Brno
tel: 545 113 030
fax: 545 113 099
www.khsbrno.cz, reditel@khsbrno.cz

MUDr. Jan Mareček

Olomouckého kraje

Wolkerova 74/6
779 11  Olomouc
tel: 585 719 111
fax: 58 5 719 245
www.khsolc.cz, sekretariat@khsolc.cz

MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.

Moravskoslezského kraje

Na Bělidle 7
702 00  Ostrava
tel: 595 138 200
fax: 595 138 109
http://www.khsova.cz/

MUDr. Helena Šebáková

Zlínského kraje

Havlíčkovo nábř. 600
760 01  Zlín
tel: 577 006 711
fax: 577 006 746
www.khszlin.cz, khs@khszlin.cz

MUDr. Dana Šviráková

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021