Bezpečnost potravin

Nabídka SZPI prodejcům a výrobcům potravin zasažených povodní

Vydáno: 5. 6. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 4. 6. 2013.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nabízí součinnost všem členům Potravinářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a všem provozovatelům potravinářských podniků registrovaných u SZPI, kteří byli zasaženi mimořádnou povodňovou situací. Dotčené subjekty se mohou obrátit na místně příslušný inspektorát SZPI a požádat o mimořádný kontrolní vstup do provozovny, při kterém inspekce provede dokumentaci způsobených škod a zároveň navrhne účinná řešení. Soupis kontrolních zjištění bude kontrolované osobě k dispozici v podobě oficiálního protokolu o úřední kontrole, jedná se tak o vysoce transparentní řešení vzniklé situace. O tuto formu spolupráce již požádali někteří významní obchodníci.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI