Bezpečnost potravin

Zajištění analýz půd v záplavami postižených oblastech

Vydáno: 14. 8. 2013
Autor: ÚKZÚZ

ÚKZÚZ nabízí zajištění analýz půd v záplavami postižených oblastech.

 

V kontextu materiálu „Opatření resortů v souvislosti s povodněmi 2013“ nabízí ÚKZÚZ zajištění analýz půd v záplavami postižených oblastech.

Nabídka je určena především orgánům státní správy a samosprávy a jejich prostřednictvím případně i občanům. Zahrnuje potřebné konzultace a odůvodněných případech provedení kvalifikovaných odběrů vzorků půdy, jejich analýzy a následné vyhodnocení z hlediska platné legislativy a možného vlivu na kvalitu a zdravotní nezávadnost pěstovaných plodin a na životní prostředí. 

Pomoc se týká zatopených oblastí s rizikem kontaminace půdy způsobené záplavovou vodou, tzn. oblastí, které byly zasaženy vodou protékající např. průmyslovými zónami, ČOV, místy v minulosti kontaminovanými ropnými látkami atp. – více naleznete v níže uvedené příloze.

Případné dotazy směřujte na níže uvedené kontakty:

Ing. Miroslav Florián, Ph.D. – miroslav.florian@ukzuz.cz, 737 267 104
Ing. Josef Svoboda, Ph.D. – pepa.svoboda@ukzuz.cz, 737 267 162
Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. – sarka.polakova@ukzuz.cz 737 267 108  


Příloha:

Dopis ředitele ÚKZÚZ směřovaný orgánům státní správy a a samosprávy (PDF)
Metodika odběru půdních vzorků (PDF)

Zdroj:  ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)