Bezpečnost potravin

Aktuality legislativa

Články v kategorii

22. 6. 2011

Nová iniciativa Komise v oblasti potravin pro kojence, děti a lékařské účely.


14. 6. 2011

Tisková zpráva PK ČR ze dne 13.6.2011 k navrhované změně veterinárního zákona.


7. 6. 2011

Přehled legislativy EU a národních legislativ. Legislativa ČR.


6. 6. 2011

Prohlášení o uvolňování primárních aromatických aminů a formaldehydu u nádobí z Číny a Hongkongu. Nařízení Komise (EU) č. 284/2011.


16. 5. 2011

Vyhláškou 122/2011 Sb. se mění vyhláška 4/2008 Sb. s účinností od 1. června 2011.


13. 5. 2011

V souladu se směrnicí 2011/3/EU se vyhláškou 121/2011 Sb. mění vyhláška 235/2010 Sb. s účinností od 1. června 2011.


13. 5. 2011

Nové nařízení vlády č. 125/2011 Sb. – prováděcí předpis k veterinárnímu zákonu – požaduje informace o dodávkách živočišných produktů v rámci EU.


9. 5. 2011

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.


6. 5. 2011

Vyhláška 117/2011 Sb. mění s účinností od 1. srpna 2011 vyhlášku 113/2005 o označování.


5. 5. 2011

Vyhláškou 115/2011 Sb. se s účinností od 1. května 2011 podstatně mění vyhláška 335/1997 o nealkoholických nápojích, ovocných a ostatních vínech, pivu, lihu, lihovinách, octu a droždí.


29. 4. 2011

Vyhláška 111/2011 Sb. mění s účinností od 1. května 2011 vyhlášku 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.


18. 4. 2011

Online přístup k nejdůležitějším předpisům.


1 39 40 41 42