Bezpečnost potravin

Katalog pro krmné suroviny

Vydáno: 22. 6. 2011
Autor:

Nařízení Komise (EU) č. 575/2011 vytváří novou verzi katalogu Společenství.


Nařízením Komise (EU) č. 242/2010 ze dne 19.3.2010 byla vytvořena první verze Katalogu pro krmné suroviny. S ohledem na velmi vysoký počet změn, které měly být v nařízení (EU) č. 242/2010 provedeny, ukázalo se, že je vhodné uvedené nařízení zrušit a nahradit.

Nový Katalog pro krmné suroviny uvedený v článku 24 nařízení (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv se vytváří nařízením Komise (EU) č. 575/2011 ze dne 16.6.2011. Katalog Společenství pro krmné suroviny má sloužit jako nástroj pro zlepšení označování krmných surovin a krmných směsí. Usnadňuje výměnu informací o vlastnostech produktu a poskytuje neuzavřený výčet krmných surovin. Používání tohoto katalogu provozovateli krmivářských podniků je dobrovolné.

Katalog obsahuje tyto části:
Část A: Obecná ustanovení
Část B: Glosář postupů
Část C: Seznam krmných surovin

Zdroj: Evropská komise