Bezpečnost potravin

Kontrola krmiv na přítomnost GM materiálu

Vydáno: 11. 7. 2011
Autor:

Nařízení Komise (EU) č. 619/2011 z 24.6.2011.

Dne 24.6.2011 Komise schválila nařízení (ES) č. 619/2011, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu, u nějž probíhá postup povolování nebo u nějž uplynula platnost povolení. Uvedené nařízení, které vstupuje v platnost 15.7.2011, harmonizuje pravidla implementace politiky nulové tolerance pro neautorizovaný GM materiál v krmivech.

Před přijetím nařízení 619/2011 neexistovala v EU pravidla pro kontrolu krmiv na přítomnost GM materiálu, který prochází procesem autorizace v EU nebo GM materiálu, u kterého autorizace vypršela. Důsledkem bylo, že se při oficiálních kontrolách v různých zemích EU aplikovaly různé přístupy.

Hlavní body nového nařízení:
– Stanovuje technickou nulu na úrovni 0,1 % – nejnižší množství GM materiálu, který referenční laboratoř EU posuzuje při validaci kvantitativních metod.
– Harmonizuje metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontroly ve všech zemích EU.
– Omezuje se na GM krmný materiál.
– GM materiál musí splňovat následující kritéria:
* být autorizován pro komerční účely v nečlenských zemích EU;
* mít podanou platnou žádost u EFSA podle článku 17 nařízení (ES) č. 1829/2003;
* v množství 0,1 % nesmí EFSA identifikovat tento materiál jako škodlivý;
* musí pro něj existovat kvantitativní metoda analýzy publikovaná referenční laboratoří EU;
* EU-země a třetí strany musí mít k dispozici certifikovaný referenční materiál;
* mít propadlou autorizaci podle článku 20 nařízení (ES) č. 1829/2003.

Seznam materiálu, který v současné době splňuje požadavky nařízení (ES) č. 619/2011.

Zdroj: Evropská komise