Bezpečnost potravin

Návrh nařízení EU o označování potravin

Vydáno: 13. 7. 2011
Autor: ing. Irena Suková

Stav nařízení o informacích o potravinách pro spotřebitele podle dohody mezi Radou a  EP.

EP a Rada dosáhli 14. 6. 2011, zhruba po měsíci intenzivních jednání, neformálního kompromisu stran návrhu o nutričním značení potravin – KOM(2008) 40.Byla projednána klausule, že členské státy zřídí nezávislé informační pracoviště, kam se budou moci spotřebitelé obracet s nutričními dotazy. Na financování této „horké linky“ se vedle státu bude podílet i potravinářský průmysl.

Jedním z nejkontroverznějších témat mezi Komisí, Parlamentem a Radou je označování původu. V návrhu zůstává původní pravidlo, že označování původu má být povinné v případech, kdy by jeho neuvedení mohlo uvádět spotřebitele v omyl, a dále rozšiřuje označování původu z dosavadního požadavku pro hovězí maso i na maso prasat, ovcí, koz a drůbeže. Během dvou let od účinnosti tohoto nařízení bude Komise muset vydat prováděcí předpis o způsobu označování původu těchto dalších druhů mas, v němž bude muset být rozhodnuto, jak se provede označování v případě, že se liší místo narození, chovu a porážky příslušných zvířat. Dále bude muset Komise podat návrh ohledně proveditelnosti dalšího rozšíření na jiné druhy masa, na mléko, na výrobky, jejichž složkou je maso či mléko, na nezpracované potraviny, na jednosložkové produkty a na složky, jejichž podíl v potravině je větší než 50 %.

Kompromisní řešení bylo přijato v následujících otázkách.

      Nutriční údaje se budou povinně uvádět na 100 g resp. 100 ml, dobrovolná zůstane možnost uvádět i hodnotu vztaženou na porci. Komise provede konzultace v rámci EU, aby mohla přijmout pravidla pro standardizaci velikosti porcí, aby spotřebitel nebyl maten.

      Nejdůležitější nutriční informace jako obsah energie, tuku, nasycených tuků, cukru a soli budou uváděny v předním zorném poli, kompletní nutriční informace bude na zadní straně.

      Pro zajištění čitelnosti bude velikost x-písma 1,2 mm, na obalech menších než 80 cm2 nejméně 0.9 mm. O dalších vlastnostech (typ písma, kontrast apod.) bude ještě rozhodnuto. Členské státy mají zdokumentovat, zda a proč mají zvláštní národní požadavky, aby byl mezinárodní obchod co nejméně omezován.

      „Náhražka“ (imitation) bude definována jako „potravina, která vyvolává dojem, že je jinou potravinou, a v níž obvykle použitá složka je plně nebo částečně nahrazena jinou“.

      Informace nesmí být zavádějící, nesmí zdůrazňovat nepřítomnost takových složek nebo živin, které příslušná potravina nemá důvod obsahovat. Nesmí být zdůrazňováno snížení cukru nebo soli, pokud to nekoreluje se snížením obsahu energie. V případě masných produktů nesmí spotřebitel nabýt dojmu, že je produkt z jedné části/druhu masa, když sestává z kousků různých mas (na přední straně obalu se uvede „vytvořeno spojením různých druhů mas“).

        Bude požadováno uvedení data prvního zmrazení u nezpracovaného masa, drůbeže a ryb (požadavek prosazovaný Dánskem, opatření by měla jít dál a uvádět i datum porážky).

    Další dobrovolné nutriční informace zaměřené na zvláštní skupiny spotřebitelů (např. děti) budou sice povoleny, ale za předpokladu, že zvláštní hodnota je vědecky potvrzena, že informace není pro spotřebitele zavádějící a že je v souladu s obecnými pravidly tohoto nařízení.

–     Komise musí s členskými státy spolupracovat na vytvoření definice alkoholických nápojů určených specificky pro mládež „alcopops“, na které by měly být přísnější požadavky a měly by být při prodeji přísně odděleny od ostatních nápojů. Zatím nemá být na alkoholických nápojích přípustné nutriční značení, ale do dvou let od účinnosti tohoto nařízení má být zpracována zpráva o výjimkách v rámci alkoholických nápojů.

V Evropském parlamentu bude o návrhu nařízení hlasováno 6. 7. 2011. Předpokládá se, že nařízení bude členskými státy schváleno na podzim 2011.
EU Food Law, 2011, č. 491