Bezpečnost potravin

Materiály ve styku s potravinami

Vydáno: 7. 6. 2011
Autor:

Přehled legislativy EU a národních legislativ. Legislativa ČR.

Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise na svých internetových stránkách aktualizovalo (6.6.2011) přehled legislativy EU a národních legislativ týkajících se materiálů přicházejících do styku s potravinami, viz EU and National Laws.

K dispozici je rovněž aktualizovaný přehled legislativy týkající se specifických materiálů.

Zdroj: Evropská komise