Bezpečnost potravin

Aktuality KM EFSA

Články v kategorii

24. 3. 2023

Rezistence bakterií rodu Salmonella a Campylobacter vůči běžně používaným antimikrobiálním látkám se u lidí a zvířat vyskytuje často. To vyplývá ze zprávy vydané Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Současná rezistence vůči kriticky důležitým antimikrobiálním látkám pro člověka však byla obecně zjištěna na nízké úrovni, s […]


21. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu (EFSA/E/2023/01) o členství ve Vědeckých panelech (Scientific Panels) a Vědeckém výboru (Scientific Committee) EFSA při jejich obnově v roce 2024. Tato příležitost je otevřena vědeckým odborníkům s příslušnou vědeckou odborností a motivací přispívat k ochraně zdraví lidí a zvířat, jakož i životního prostředí v Evropě, kteří […]


20. 3. 2023

EFSA otevřel registraci k účasti na dvou informačních zasedáních k revidovaným pokynům pro Hodnocení rizik pro ptáky a savce. Cílem setkání je poskytnout jasný přehled aktualizovaných pokynů s důrazem na klíčové změny, představit, jak provádět hodnocení rizik pomocí kalkulačky a řešit otázky s cílem zlepšit porozumění revidovanému dokumentu pokynů a kalkulačce. Evropská komise požádala EFSA, aby revidoval […]


17. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska, které se týká aktualizace dřívějšího hodnocení zdravotního rizika pro evropské spotřebitele v souvislosti s přítomností uhlovodíků minerálního oleje (MOH) v potravinách. Z doposud provedeného hodnocení předběžně vyplývá, že nasycené uhlovodíky minerálního oleje (MOSH) nepředstavují pro evropského spotřebitele zdravotní riziko a že některé látky ze […]


16. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil dne 13. března 2023 veřejnou konzultaci na téma „Návrh pokynu pro vývoj protokolu pro obecná vědecká hodnocení úřadu EFSA“ (Draft Guidance on protocol development for EFSA generic scientific assessments).  Zájemci mohou podávat připomínky do 15. května 2023. Strategie úřadu EFSA do roku 2027 nastiňuje potřebu protokolů (vhodných pro […]


14. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a referenční laboratoř EU (EURL) vypracovaly společnou zprávu k nejnovějším datům výskytu ptačí chřipky a doporučení pro EU. Situace týkající se ptačí chřipky v Evropě i ve světě se nadále vyvíjí a objevují se zprávy o nových ohniscích u ptáků a i […]


14. 3. 2023

Evropská komise požádala EFSA, aby v souladu s článkem 29 nařízení (ES) č. 178/2002 vypracoval stanovisko k novému vývoji v oblasti biotechnologií aplikovaných na mikroorganismy. Tato práce se týká i) mikroorganismů a produktů kategorie 4 (viz níže), které mají být uvolněny do životního prostředí nebo uvedeny na trh jako potraviny a krmiva nebo v potravinách […]


8. 3. 2023

Jaké by mohly být různé podoby zemědělství bez chemických pesticidů a potravinových systémů v Evropě v roce 2050? S jakými dopady na využívání půdy, produkci, obchod a emise skleníkových plynů? Jaké by mohly být různé cesty k těmto různým formám zemědělství bez chemických pesticidů? Výsledky této studie budou představeny 21. března 2023 na jednodenní konferenci […]


8. 3. 2023

Rádi bychom vám připomněli uzávěrku přihlášek na naši mezinárodní letní akademii, která se bude konat v termínu od 26. června až 7. července 2023 v Berlíně. Kurz je určen pro pracovníky veřejných organizací zabývajících se bezpečností potravin a krmiv, kteří již mají zkušenosti s analýzou hodnocení rizik. Účastníci získají hlubší znalosti v oblasti analýzy hodnocení […]


8. 3. 2023

Dobré životní podmínky zvířat jsou nedílnou součástí strategie Evropské unie Farm to Fork (F2F), jejímž cílem je zvýšit udržitelnost zemědělských postupů v Evropě. V rámci této strategie provádí EU komplexní revizi svých právních předpisů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, pro kterou byl EFSA požádán o poskytnutí nového poradenství, které by odráželo nejnovější vědecký výzkum […]


7. 3. 2023

EFSA se zavázal poskytovat důvěryhodné vědecké poradenství a informovat o rizicích od farmy až po stůl. K dosažení tohoto cíle je ve Strategii EFSA 2027 popsána potřeba účelných protokolů pro obecné vědecké poradenství EFSA. Protokoly a priori znázorňují cíl hodnocení (formulaci problému) a metody, které budou použity k jeho provedení. Vědecký výbor EFSA připravuje dokument […]


1. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) informuje, že zprovoznil konečnou verzi databáze MetaPath. MetaPath je veřejná databáze obsahující výsledky studií metabolismu pesticidů v rostlinách a hospodářských zvířatech. Databáze umožňuje efektivní vyhledávání a získávání údajů o metabolismu nebo katabolismu, sledovaných biotransformačních cestách a klíčových podpůrných metadatech. Databáze podporuje metabolické simulace a predikce a přispívá k omezení […]


1 2 3 57