Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2016

Vydáno: 15. 9. 2017
Autor: MZe

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o činnosti RASFF v ČR za rok 2016.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je účinným nástrojem komunikace o riziku v oblasti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropské unie (EU).  

Zpracování závěrečné zprávy umožňuje podávání jednotných informací o systému RASFF jak vůči státním a unijním institucím, tak i směrem ke spotřebitelské veřejnosti. Obdobná zpráva, shrnující fungování RASFF na úrovni EU, je vydávána Evropskou komisí.  

Roční zpráva o činnosti RASFF v České republice je pravidelně zpracovávána od roku 2005. Obsahuje vysvětlení fungování RASFF, zhodnocení jeho funkčnosti, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček přibližující nejčastěji se vyskytující kontaminující látky v potravinách a v krmivech. 
 

 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):