Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva

Systém rychlého varování pro potraviny a krmivaRASFF (Rapid Allert System for Food and Feed) je provozován v rámci celé EU. Je určen k rychlému informování členských států o existenci problémů nebo o rizicích týkajících se určitých potravin, a to z hlediska zdravotní závadnosti. Na základě těchto varování přijímají členské státy okamžitě potřebná opatření, aby zabezpečily ochranu spotřebitelů před jakýmkoliv potenciálním nebezpečím z konzumace potravin.
Od 1. května 2004 je do systému zapojeno 25 členských zemí EU a 3 země EFTA (Norsko, Island a Lichtenštejnsko).
Členský stát, který zjistí závadu, informuje kontaktní místo centrální databáze Evropské komise, odtud je zpráva rozeslána národním kontaktním místům.
V ČR je od r. 2003 kontaktním místem pro RASFF Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která každodenně sleduje došlé zprávy a rozesílá je na příslušné dozorové orgány. Obdobně informuje SZPI o závadách zjištěných v ČR. Kontrola dovážených potravin v hraničních místech při vstupu do EU (v ČR je jediným vstupním místem Letiště Václava Havla Praha) se provádí jednak namátkově, jednak při podezření, jednak v rámci zvláštního režimu dovozu (podle rozhodnutí EU, týká se např. arašídů, pistácií aj. z určitých zemí).
Týdenní hlášení jsou v českém překladu zveřejňována jako „Hlášení v systému RASFF“ na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz .
Nejčastějším předmětem notifikací v systému RASFF je výskyt aflatoxinů v oříškách, dioxinů, nepovolených barviv Sudan I–IV a reziduí veterinárních léčiv. U ryb a produktů moře jde nejčastěji o překročené limity pro obsah kadmia a rtuti u mečouna a hlavonožců, siřičitanů u garnátů, histaminu u tuňáka, přítomnost parazita anisakis v čerstvých rybách nebo bakterie Listeria monocytogenes v rybích výrobcích. (sk, akt. 2014)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin