Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce zjistila zásilky nelegálně dováženého máku o celkové hmotnosti přes 1364 tun

Vydáno: 3. 7. 2019
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 3. 7. 2019

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontrol dodržování ohlašovací povinnosti zjistila u společnosti UNIFOOD.cz s.r.o., Radlická 19/1, Praha dodávky nenahlášeného zahraničního máku v celkovém množství 1 364,150 tun.

Dle dodatečně předložených nabývacích dokladů bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba do ČR dovezla celkem 58 zásilek máku (ze Španělska, Velké Británie, Austrálie a Turecka). Kontrolovaná osoba nesplnila oznamovací povinnost vůči SZPI dle požadavků vyhlášky č. 172/2015 Sb., kdy příjemce musí zásilku máku z jiného členského státu Evropské unie nebo třetí země nahlásit nejpozději 24 hodin před jejím příjezdem na místo určení.

Předmětné zásilky máku provozovatel dovezl do ČR v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že u odhalených zásilek máku nebyla provozovatelem potravinářského podniku splněna informační povinnost, údaje o dovozech máku poskytnuté SZPI nekorespondovaly s údaji dostupnými z veřejných zdrojů. Cílem ohlašovací povinnosti je umožnit dozorovým orgánům pravidelnou a systematickou kontrolu bezpečnostních a jakostních parametrů dováženého máku.

Inspekce ve skladových prostorách společnosti také odebrala k analýze vzorek potraviny „Mák modrý“, dodavatele Mansuroglu Mah. Ankara CAD, Bayrakl Tower Bayrakli/Izmir, země původu: Turecko. Laboratorní analýza u uvedené potraviny prokázala nadlimitní přítomnost morfinových alkaloidů v množství 88,5 mg/kg oproti maximálnímu povolenému množství 25 mg/kg. Informaci SZPI vložila do evropského systému rychlého varování RASFF.

Kontrolovaná osoba uvedla, že veškeré přijaté zásilky máku byly určeny k exportu do dalších zemí.

S kontrolovanou osobou inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva –  tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633               
 
Zdroj: SZPI

Foto: Shutterstock

            

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):