Sudan

Barviva řady Sudan patří do skupiny průmyslových barviv, která se běžně používají pro barvení plastů a jiných syntetických materiálů. Uvedená barviva nejsou v EU povolena pro použití do potravin. Dosud byla v určitých potravinách zjištěna čtyři tato barviva: Sudan I–IV, přičemž největší výskyt byl zaznamenán pro Sudan I a následně pro Sudan IV.

Původně byl Sudan I zjištěn v chilli a ve výrobcích s obsahem chilli. Následně bylo toto barvivo zjištěno také v jiných druzích koření (kurkuma nebo sumac) a v palmovém oleji (virgin palm oil) a v některých zpracovaných výrobcích obsahujících kontaminované přísady.

Sudan I se přidává závěrně do chilli, aby se zvýraznila a zachovala barva výrobku. Cena výrobku závisí značně na intenzitě barvy a její stálosti. Tím, že rostlinné výrobky ztrácejí časem svou barvu, jsou pro spotřebitele méně atraktivní.

Ve zpracovaných výrobcích obsahujících koření se nacházejí kromě barviv z řady Sudan další nepovolená barviva. Status různých barviv zjištěných v koření byl shrnut takto:

1. Průmyslová barviva klasifikována IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) jako potenciální karcinogenní a genotoxické látky
– Sudan I
– Sudan II
– Sudan III
– Sudan IV
– Rhodamine B

2. Průmyslová barviva neklasifikována IARC, o kterých je však známo, že mají toxické účinky
– Orange II
– Para Red

Žádné z uvedených barviv není povoleno používat v koření nebo potravinách. Jejich používání se považuje za podvod a je spojeno se zdravotním rizikem.

(kvas)