Bezpečnost potravin

Souhrnná zpráva o výskytu TSEs v EU

Vydáno: 5. 12. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA vydal souhrnnou zprávu o výskytu TSEs v EU za rok 2017.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal třetí souhrnnou zprávu o monitorování přenosných spongiformních encefalopatií (TSEs) v EU. Zpráva poskytuje výsledky z údajů shromážděných všemi členskými státy EU, Islandem, Norskem a Švýcarskem za rok 2017.

Hlavní zjištění zprávy za rok 2017:

• V roce 2017 nebyly v EU hlášeny žádné případy klasické BSE u skotu (z 1 317 714 testovaných zvířat). Bylo hlášeno 6 případů atypické BSE.

• U ovcí bylo zaznamenáno 933 případů klusavky (z 314 547 testovaných zvířat) a u koz 567 případů (z 117 268 testovaných zvířat) v EU.

• U žádného z 3585 testovaných jelenovitých (např. sobů a losů) nebyl hlášen v EU žádný případ  chronického chřadnutí jelenovitých (CWD). Ale v Norsku bylo hlášeno 11 případů CWD: devět u divokých sobů, jeden u losa a poprvé jeden případ u jelena evropského.

Co jsou TSEs?
Přenosné spongiformní encefalopatie (TSEs, transmissible spongiform encephalopathies) jsou skupinou onemocnění, která postihují mozek a nervový systém lidí a zvířat. Do této skupiny patří bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), klusavka ovcí (scrapie) a chronické chřadnutí jelenovitých (CWD, chronic wasting disease). S výjimkou klasické BSE neexistují žádné vědecké důkazy o přenosu TSEs na člověka.

 

 

Zdroj: EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):