Bezpečnost potravin

Školení BTSF probíhající v roce 2015

Vydáno: 29. 1. 2015
Autor: lepeskova

Seznam a termíny školení BTSF v roce 2015

V roce 2015 se konají tato školení:

1.    Kontrola zdraví rostlin
2.    Nově vznikající rizika v oblasti zdraví rostlin
3.    HACCP
4.    Hygiena potravin v prvovýrobě
5.    Veterinární léčiva
6.    Hodnocení rizik
7.    Kontingenční plány (pro mimořádné situace) 
8.    Zdraví zvířat (včely, ZOO)
9.    Potravinářská aditiva
10.  Pravidla zdraví zvířat – AW
11.  Krmivové právo, kurz 1-právní předpisy, kurz 2-hygienická pravidla
12.  Veterinární kontroly na hranicích – BIPs
13.  Vedlejší živočišné produkty – ABP
14.  Kontroly dovozu krmiv a potravin neživočišného původu – FNAO
15.  Mikrobiologická kritéria
16.  TRACES
17.  Systém auditu a vnitřní audit
18.  Systémy kvality – ekologické zemědělství a chráněná označení EU 19.  Složení potravin a informace o potravinách
20. Vyšetření propuknutí alimentárních chorob
21.  Kontrola kontaminace potravin a krmiv
22.  Přesuny psů a koček pro komerční a nekomerční účely
23.  Podpora přehledu zpráv Potravinového a veterinárního úřadu (FVO Grange – workshopy pesticidyHACCPkontingenční plány, welfare na jatkách , mikrobiologická kritéria, rybí produkty, sledovatelnost masa po porážce

24.  TSE
25.  Identifikace, registrace a sledovatelnost zvířat
26.  Hygiena potravin a flexibilita
27.  Falšování potravin – nové vyšetřovací techniky k detekci falšování potravin a internetové obchodování s potravinami
28. 
 RASFF
29.  Kontrola spermat, vajíček a embryí 
30.  Zesílená podpora práva EU – workshopy

Nová školení v roce 2015 – 2016:
31.  Ochrana rostlinných produktů (udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin – pestididy
32. Kontroly mechanizace na ochranu rostlin (postřiky)
33. Zoonózy/antimikrobiální odolnost
34. Procesy recyklace plastů – přesunuto na duben 2016