Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Siřičitany ve vínech a sušeném ovoci do kategorie

Alergeny > Rizikové faktory - Archiv> Alergeny> Rizikové faktory - Archiv
Potravinářská aditiva (Éčka) > Potravinářská aditiva (Éčka)
Aktuality > Aktuality

Siřičitany ve vínech a sušeném ovoci

Vydáno: 18.11.2011
Tisk článku
Autor: Ing. I. Suková
Při monitoringu siřičitanů v potravinách v Turecku bylo jen výjimečně zjištěno překročení limitu u vín, ale poměrně vysoká množství (i když pod limitem) jsou v sušeném ovoci.
V období 2007 – 2010 byla v Turecku zjišťována hladina sulfitů (E 220 – 228)v 1245 vzorcích vín, sušených meruněk, sušené zeleniny, ořechů, šťáv, dření, zmrazených produktů a cereálních výrobků obsahujících sušené ovoce, a sice v produktech určených pro export. Měřitelnost u použitých metod dosahovala 5 mg/l u vín a 10 mg/kg u ostatních výrobků.
Siřičitany se používají jako antimikrobiální prostředek a k zabránění neenzymatického hnědnutí. Stanovená hodnota ADI v Evropě a Turecku je 0,7 mg/kg tělesné hmotnosti na den
Všechna analyzovaná vína obsahovala měřitelné množství siřičitanů, ale všechny zjištěné hodnoty, s výjimkou jediného bílého vína, byly pod maximálním přípustným limitem CA, který je 160 mg/kg pro červené víno, 210 mg/kg pro bílé víno a 235 mg/kg pro šumivé víno. Sušené meruňky vesměs dosahovaly asi 40 % povoleného limitu, který v EU i Turecku pro sušené ovoce činí 2 000 mg/kg.  Limit pro sušenou zeleninu je 300 mg/kg, pro sušené houby 100 mg/kg, pro cereální výrobky a sušený kokos 50 mg/kg.  Významná  množství siřičitanů byla zjištěna i v ostatních druzích sušeného ovoce, a dokonce i v tyčince s ovocem a ořechy, kde jejich množství dosahovalo 1395 mg/kg, tzn., že obsah siřičitanů v sušeném  ovoci použitém k výrobě tyčinky musel vysoce překračovat stanovený limit. Siřičitany v ostatních výrobcích nedosahovaly měřitelné hodnoty 10 mg/kg.

Food Additives and Contaminants, Part B, 4, 2011, č. 3, s. 226-230
Objednávka kopie článku
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021