Bezpečnost potravin

Schválení steviových glykosidů v EU?

Vydáno: 20. 7. 2011
Autor:

Očekává se, že do konce roku 2011 bude rozhodnuto o používání steviových glykosidů v rámci EU.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) uveřejnil dne 18.7.2011 aktualizované informace ke sladidlům na bázi steviových glykosidů. Evropská komise v současné době zkoumá, zda by měla tato sladidla schválit pro použití v potravinách. Počátkem měsíce července 2011 hlasovaly členské státy ve prospěch návrhu Evropské komise autorizovat steviové glykosidy v řadě potravin.
Během příštích tří měsíců se bude o návrhu jednat v Evropské radě a Evropském parlamentu. Pokud nebudou námitky, budou steviové glykosidy povoleny v EU koncem roku 2011.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) potvrdil bezpečnost steviových glykosidů v roce 2010. Objevily se však obavy ohledně možného překročení akceptovatelného denního příjmu (SDI). Následné diskuse v Bruselu se zaměřily na schválení použití steviových glykosidů v takových aplikacích, aby se zajistilo, že se ADI nepřekročí.
Na základě dosavadních diskusí FSA podporuje návrh Evropské komise. Hodnoty navrhované pro kategorie potravin, zejména pro nealkoholické nápoje, nebudou způsobovat ve Velké Británii problémy z hlediska expozice spotřebitelů.
FSA uveřejnil 18.7.2011 k problematice steviových glykosidů přehledovou informaci.

Zdroj: FSA