Bezpečnost potravin

Safety for Success Dialogue

Vydáno: 22. 6. 2011
Autor:

Jsou k dispozici prezentace ze 4. konference. Brusel, 29.–30.3.2011.

Aby přijetí nanotechnologie v praxi bylo úspěšné, je nezbytné, aby její používání bylo bezpečné. Ve dnech 29.–30.3.2011 se konal již 4. workshop zaměřený na bezpečnost nanotechnologie a to pod názvem “Safety for Success Dialogue”.

Workshop byl rozdělen do následujících sekcí:

Sekce 1: Detekce, měření a charakterizace vyráběných nanomateriálů
Sekce 2: Definice pro regulaci (ISO, SCENHIR, přístup Austrálie, Kanady, USA, EU)
Sekce 3: Posuzování rizik z vyráběných nanomateriálů
Sekce 4: Řízení vyráběných nanomateriálů aktuálně uváděných na trh (4 paralelní sekce)
Sekce 5: Oznamování (reporting)
Sekce 6: Shrnutí provedené zainteresovanými subjekty

K dispozici jsou prezentace, které na workshopu zazněly.
V rámci sekce 3 zazněla prezentace “Posuzování rizika z nanomateriálů v kosmetických a potravinářských výrobcích”.

Zdroj: Evropská komise