Bezpečnost potravin

Rizika spojená s dietami na hubnutí

Vydáno: 7. 6. 2013
Autor: berankova1

Úřad ANSES hodnotil zdravotní rizika spojená s dodržováním diet na hubnutí.

Nadváha a obezita jsou časté zdravotní problémy mezi dospělými ve vyspělých zemích. Někteří jedinci dodržují diety stanovené odborníky jako součást zdravotní péče. Často však diety na hubnutí dodržují lidé, kteří nemají nadváhu, nemají zdravotní důvod k hubnutí a dietu  dodržují především z estetických důvodů. Francouzský Úřad pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost (ANSES) obdržel požadavek od  zdravotnických orgánů na zhodnocení  zdravotních  rizik souvisejících s dodržováním diet na hubnutí.

Nadváha a obezita jsou skutečné zdravotní  problémy, které je nutné řešit s odborníky-zdravotníky, a sestavení a sledování specifického jídelníčku má být garantováno lékařem.

Zjištěná rizika
Některé diety na hubnutí  mohou vést k nutriční nerovnováze, konkrétně k nadbytečnému příjmu bílkovin a soli, a k nedostatečnému příjmu vlákniny, železa, hořčíku a vitaminu D.

Tato nerovnováha může vést ke zdravotním potížím:

• deprese a ztráta sebeúcty jsou běžné psychologické následky opakovaných selhání při dodržování diety;
• úbytek hmotnosti nezahrnuje pouze ztrátu tělesného tuku, ale rychle vede ke ztrátě svalové a kostní hmoty, bez ohledu na hladinu příjmu bílkovin;
• některé diety zahrnují téměř výlučně konzumaci masa, ryb, vajec a mléčných výrobků, což  vede k velmi vysokému příjmu bílkovin (hypokalorické-hyperproteinové diety),  a to může mít škodlivý vliv na ledviny, kosti a srdce;
• jedním z hlavních opakujících se jevů nedostatku a vyloučení některých potravin (bez ohledu na druh diety)  je paradoxně znovunabytí původní hmotnosti  nebo dokonce nadváhy: více individuálních diet a větší sklon k návratu k původní hmotnosti vedou k jo-jo efektu, zejména pokud jedinec není fyzicky aktivní.
• snížení energetického příjmu v době těhotenství a odpovídající nutriční nedostatky, jsou rizikem pro průběh těhotenství, mohou způsobit pomalý vývoj a růst plodu, a mohou mít vliv i na pozdější zdravotní stav dítěte, a to i v dospělosti;
• u dětí a dospívajících může snížení energetického příjmu (případně spojené i  s omezením bílkovin) mít za následek pomalejší růst a vývoj v pubertě.

• Všechny změny ve stravování, jejichž cílem je energetická nerovnováha za účelem hubnutí, případně spojené i s nerovnováhou v příjmu makronutrientů (sacharidy, tuky, bílkoviny), mohou vyvolat vážná zdravotní rizika.
Všem dietám vedoucím  k hubnutí (ať už se jmenují jakkoliv) je třeba se vyhnout,  pokud nejsou sledovány zdravotnickým odborníkem.

Je důležité si uvědomit, že fyzická aktivita je zásadním faktorem při stabilizaci hmotnosti.

Závěry a doporučení
Úřad ANSES ve svém hodnocení poukázal na to, že diety na hubnutí  jsou spojeny s riziky pro zdraví různého stupně závažnosti.
Pokusy zhubnout pomocí diet  jsou odůvodněné  pouze ze zdravotních důvodů. Tyto postupy mají být prováděny pouze za odborné lékařské kontroly ze strany odborníků na výživu nebo dietologů, kteří jsou schopni určit, která dieta je nejvhodnější pro specifika každého pacienta.

Úřad ANSES rovněž upozornil na skutečnost, že pokud jde o zdraví, nic nemůže nahradit vyváženou a pestrou stravu, která zajisťuje denní energetický příjem nepřesahující požadavky. Aby se snížilo riziko znovunabytí tělesné hmotnosti, změny ve stravovacích návycích by měly být spojeny s pravidelnou fyzickou aktivitou.

Zdroj:  ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety)

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):