Obezita

Nejpoužívanějším měřítkem pro určení tělesné hmotnosti je v současné době index tělesné hmotnosti BMI (Body Mass Index).
BMI se vypočítá vydělením tělesné hmotnosti v kilogramech tělesnou výškou v metrech na druhou.
Hodnoty BMI:
v rozmezí 19 – 24,9 odpovídají normální hmotnosti,
v rozmezí 25 – 29,9 značí nadváhu,
v rozmezí 30 – 40 již znamenají obezitu, 
nad 40 signalizují obezitu ohrožující život.
BMI by ale neměl být jediným kritériem pro posuzování nadváhy/obezity. Doplňujícím by mělo být měření tělesného tuku a obvod pasu. Pokud je obvod pasu vyšší než 80 cm u žen, resp. 94 cm u mužů je to signálem, že se tuk hromadí v rizikové (centrální) oblasti a je vhodné začít se změnou životního stylu. (kop)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin