ANSES

ANSES je Francouzský Úřad pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost (The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail).
Úřad ANSES byl založen dne 1. července 2010. Vznikl sloučením Francouzského úřadu pro bezpečnost potravin (AFSSA) a Francouzského úřadu pro životní prostředí a ochranu zdraví při práci (AFSSET).

Úřad ANSES zajišťuje monitoring, expertní posudky, výzkumné a referenční úkoly v široké oblasti kompetencí, které zahrnují lidské zdraví, zdraví a dobré životní podmínky zvířat a zdraví rostlin. Úřad komplexně mapuje všechny typy expozice (částice, vlny, inhalace, požití, atd.), kterým může být lidský organismus vystaven, ať již úmyslně nebo jinak, v každém věku a období života, včetně v práci, na cestách, při zapojení do volnočasových aktivit nebo v důsledku konzumace potravy.
ANSES hodnotí  rizika a přínosy pro zdraví a vydává stanoviska a doporučení pro státní orgány a pro veřejnost na základě odborných dat z 11 referenčních laboratoří umístěných v 16 různých částech země, které jsou mezinárodně uznávány v několika oblastech a disciplínách.

Úřad ANSES je veřejná organizace odpovědná ministerstvům zdravotnictví, zemědělství, životního prostředí, práce a ochrany spotřebitele. Úřad zaměstnává téměř 1350 lidí a prostřednictvím expertních skupin dalších přibližně 800 externích odborníků.

Definovat směry a priority pracovního programu pomáhají úřadu ANSES Výbory.
Výbory (s kompetencí):
•    Environmentální zdraví
•    Ochrana zdraví při práci
•    Potraviny
•    Zdraví a dobré životní podmínky zvířat
•    Zdraví rostlin

Úřad ANSES se rovněž opírá o Vědeckou radu, která zajišťuje kvalitu a nestrannost odborných znalostí. Vědecká rada je nezávislý orgán a skládá se výhradně z vědců, z velké části ze zahraničí.

Přehled nejnovějších zpráv ANSES zde.
Klíčové dokumenty ANSES zde.
(neh, 2013)

Zdroj:
ANSES http://www.anses.fr/en/content/agency-presentation-0

Související články z portálu Bezpečnosti potravin