Bezpečnost potravin

Rizika látek působících na endokrinní systém pro lidské zdraví a životní prostředí

Vydáno: 26. 2. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Otevřený vědecký mítink EFSA se uskuteční 20. 3. 2013 v Bruselu.

V září 2012 Evropská komise pověřila úřad EFSA definováním vědeckých kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů (ED). Dále Komise pověřila EFSA přezkoumáním, zda současné metody testování toxicity jsou vhodné pro identifikaci a charakterizování potenciální endokrinní aktivity (vliv na endokrinní systém) a/nebo endokrinní disrupce (vedoucí k nepříznivým účinkům) u lidí a v ekosystému.
Výsledné stanovisko vědeckého výboru EFSA k hodnocení rizik endokrinních disruptorů: „Hazard assessment of endocrine disruptors: scientific criteria for identification of endocrine disruptors and appropriateness of existing testing methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment“ bude publikováno začátkem března 2013, po diskuzi a přijetí stanoviska vědeckého výboru.

V souladu s politikou EFSA, je organizován otevřený vědecký mítink, na kterém bude prezentováno nové stanovisko vědeckého výboru širokému spektru zainteresovaných subjektů, za účelem poskytnout přehled různých aspektů hodnocení vědeckého výboru a objasnit odlišné role evropských a mezinárodních orgánů v této oblasti.
Na mítinku budou diskutovány rozličné vědecké aspekty: terminologie, kritéria pro identifikaci/charakterizaci EAS (endokrinně aktivních látek) a ED (endokrinních disruptorů), dostupnost testovacích metod, omezení a potřeby výzkumu.

Vědecký mítink je určen vědeckým expertům v této oblasti a dalším zainteresovaným skupinám včetně vědců, mezinárodních partnerů a institucí, klíčovým subjektům, reprezentantům členských států, nevládních a spotřebitelských organizací zapojených v oborech souvisejících s látkami aktivně působícími na endokrinní systém.

On-line registrace: Interested participants are requested to register via EFSA’s website
Registrace je možná do 10. 3. 2013.

Kontakt: events@efsa.europa.eu

Návrh programu jednání: Draft Agenda (0.2 Mb)

Zdroj:  EFSA

 

Související informace:
Mezinárodní konference „Endokrinní disruptory“
A-Z slovník BP:  Endokrinní disruptory