Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Mezinárodní konference "Endokrinní disruptory" do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

Mezinárodní konference "Endokrinní disruptory"

Vydáno: 5.11.2012
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Bratislava, 16. - 17. 10. 2012

Aula Státní veterinární a potravinové správy SR v Bratislavě hostila ve dnech 16. – 17. října 2012 účastníky mezinárodní vědecké konference s názvem „Endokrinní disruptory“.  Jejími organizátory byli společně Národní Kontaktní bod SR pro vědeckou a technickou spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) – Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR, Ústav experimentální endokrinologie Slovenské akademie věd, Koordinační místo ČR pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA – Ministerstvo zemědělství ČR, a Koordinační místo Rakouska pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA – Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES).
Přednáška Dr. Grossguta (AT)Téměř sto účastníků z ČR, SR a Rakouska si během konference mělo možnost vyslechnout dvě desítky příspěvků od odborníků, kteří se věnují problematice chemických látek, označovaných jako endokrinní disruptory, tedy látky zasahující endokrinní systém a další regulační mechanizmy organizmu a mající nepříznivé účinky na reprodukci, vývoj, neurologické a imunitní funkce vyšších organizmů. Že se jedná o téma zasahující do různých oblastí života, dokazuje pestrá skladba přednášejících, zahrnující odborníky podílející se na monitoringu a hodnocení zdravotních rizik těchto látek ze zdravotních ústavů a vědců z univerzit a výzkumných institucí zabývajících se působením těchto látek na lidský organismus.
Zajímavý pohled na tuto komplikovanou problematiku z pohledu organizace provádějící hodnocení rizik nabídl hlavní host konference, předsedkyně Vědeckého panelu pro materiály a předměty přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromata a pomocné látky EFSA (Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids), paní Iona Pratt. Druhým hostem z EFSA byl Jeffrey Moon z oddělení pro Poradní sbor a vědeckou spolupráci, který hovořil o možnostech spolupráce vědců s EFSA. Z příspěvků, které zazněly, bychom chtěli vyzvednout prezentaci Prof. RNDr. Zdeňka Dvořáka, Ph.D., vedoucího katedry buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který představil výsledky úspěšného projektu zaměřeného na konstrukci a charakterizaci panelu stabilně transfekovaných reportérových buněčných linií umožňujících detekci endokrinních disruptorů. Na vysoké úrovni byly ale všechny přednesené příspěvky, což účastníci konference dokázali ocenit. Nejlépe o tom svědčí fakt, že posluchači jednoznačně podpořili návrh zopakovat konferenci na toto téma za dva roky.
Organizátoři konference s hosty z EFSARealizace konference je pokračováním úspěšné spolupráce mezi kontaktními místy ČR a SR započaté vloni na podzim, kdy se na půdě Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně uskutečnil společný česko-slovenský seminář o možnostech spolupráce vědců a vědeckých institucí členských států s EFSA a role EFSA v oblasti regulovaných produktů (např. zdravotní tvrzení). V příštím roce by spolupráce měla pokračovat, plánována je konference o vnímání rizik a komunikaci o riziku v oblasti bezpečnosti potravin, která by se měla uskutečnit v Praze.

Sborník abstraktů přednášek naleznete ZDE.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021