Bezpečnost potravin

Projekt „Kontaminace ryb z volných vod“

Vydáno: 25. 8. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Ve spolupráci Ministerstva zemědělství (Odbor bezpečnosti potravin) a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz) proběhl v letech 2019 – 2021 projekt, jehož cílem bylo posoudit zatížení nejčastěji lovených a konzumovaných druhů ryb vyskytujících se ve významných rybářských revírech ČR z hlediska obsahu významných cizorodých (kontaminujících) látek v jejich mase. Výsledky studie byly porovnány také s výstupy podobného projektu, který proběhl v letech 2006 – 2010.

Chov a lov ryb má v České republice dlouholetou tradici. Konzumace mořských a sladkovodních ryb je pro člověka důležitá, protože obsahují omega-3 nenasycené mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, jelikož jeho organizmus si je nedokáže sám vyrobit. Dále ryby obsahují řadu dalších, pro člověka významných, živin (např. kvalitní bílkoviny nebo důležité vitamíny). Vyvážená strava s obsahem ryb se podílí na prevenci onemocnění srdce a cév a u dětí podporuje zdravý růst a vývoj tělesných tkání. Ryby by proto měly být pravidelnou součástí vyváženého a pestrého lidského jídelníčku.

Na druhou stranu však mohou ryby a další vodní živočichové obsahovat řadu cizorodých (zejména kontaminujících) látek. Jedná se například o některé kovy (hlavně rtuť a její organická forma methylrtuť), dále o polychlorované bifenyly (PCB) a dioxiny nebo perfluoralkylované sloučeniny (PFAS). Příjem těchto látek z ryb a rybích výrobků je v České republice relativně nízký, jelikož spotřeba těchto potravin je v ČR dlouhodobě nízká. Avšak pro některé skupiny obyvatel (například sportovní rybáři a jejich rodiny, děti, těhotné a kojící ženy) je v souvislosti s výskytem cizorodých látek v rybách důležité vybírat ty druhy ryb a příslušné rybí výrobky, u kterých lze předpokládat, že dané cizorodé látky obsahují v nízkém množství.

Na základě výsledků studie z let 2019 až 2021 lze konstatovat, že výskyt řady kontaminujících látek v mase ryb odlovených na významných rybářských revírech v ČR je obecně nízký (kromě většiny ryb v údolní nádrži Skalka a některých dalších ryb v ostatních sledovaných vodních nádržích). Jako limitující z hlediska maximálního doporučeného množství porcí konzumovatelných za 1 měsíc byla ve všech sledovaných revírech a u všech analyzovaných druhů ryb koncentrace rtuti, respektive methylrtuti, v jejich mase. U skupin populace, jako jsou ženy chystající se otěhotnět, těhotné, kojící ženy a děti, lze doporučit se raději vyvarovat pravidelné konzumace masa velkých dravců, přestože byli uloveni na významně nezatížených revírech.

Výsledky z tohoto projektu, včetně upozornění na případná zdravotní rizika spojená s konzumací ulovených ryb a některých obecných doporučení ohledně konzumace ryb a rybích výrobků, slouží zejména rybářské veřejnosti, ale také dalším skupinám obyvatelstva (zejména pak ženám chystajícím se otěhotnět, těhotným a kojícím ženám a dětem).

Konkrétní výsledky, doporučení a závěry z tohoto projektu jsou v přehledné formě uvedeny ve dvou příručkách vydaných Odborem bezpečnosti potravin MZe „Kontaminace ryb z volných vod“.

Přílohy