Bezpečnost potravin

Prevence nádorů zeleným čajem?

Vydáno: 19. 8. 2014
Autor: časopis Výživa a potraviny 3/2014

Výsledky pokusů svědčí o významu zeleného čaje v prevenci změn vedoucích k nádorovému bujení.

V ovoci, zelenině a dalších plodinách se vyskytují kromě vitaminů a minerálních látek bioaktivní látky nazývané fytochemikálie. Závěry o jejich působení na člověka jsou různorodé, ale převažují údaje o preventivním působení těchto látek na vznik a rozvoj nádorového bujení a dalších onemocnění. Mezi fytochemikálie patří i epigalokatechin galat ze zeleného čaje, jehož účinky byly studovány na Ústavu obecné biologie a genetiky 3. LF UK v Praze.

Epigalokatechin galat (epigallocatechin-3-gallate, ve zkratce EGCG) je obsažen v zeleném čaji, který se připravuje z lístků rostliny Camellia sinensis a jejích odrůd. EGCG patří mezi flavonoidy, organické látky vznikající v tělě rostlin, které mají antioxidační účinky. Jsou schopny zamezit vzniku a působení reaktivních molekul, které by poškozovaly naše buňky.

Ve všech testech prováděných na Ústavu obecné biologie a genetiky na 3. lékařské fakultě UK způsobila přítomnost EGCG ze zeleného čaje významný pokles počtu mutací, které byly vyvolané karcinogenními látkami. Výsledky těchto pokusů na bakteriích a živých experimentálních zvířatech svědčí o významu zeleného čaje v prevenci změn vedoucích k nádorovému bujení.

Extrakt ze zeleného čaje s vysokým zastoupením EGCG je možné koupit na trhu jako doplněk stravy. Je důležité mít na paměti, že užívání takového přípravku podléhá kritériím dávkování jako u ostatních léků a terapeutických látek. Přispívat k našemu zdraví je možné i pitím komerčně prodávaného zeleného čaje.

Autorka článku „Prevence nádorů zeleným čajem?“ RNDr. Hana Zoubková, Ph.D., Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy, 3. LF UK

Zdroj:  Výživa a potraviny, 69, 2014, č. 3, s. 80-82

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):