Flavonoidy

Flavonoidy jsou velmi rozsáhlou skupinou rostlinných fenolů. V současné době je známo více než 4 000 flavonoidních látek a stále jsou objevovány další. Flavonoidy jsou odvozeny od kyslíkaté heterocyklické sloučeniny flavanu, tvořeného dvěma benzenovými jádry, spojenými heterocyklickým pyranem. Běžně bývají substituovány hydroxyskupinami nebo methoxyskupinami a jednotlivé deriváty se liší pouze stupněm substituce a oxidace. Mezi hlavní skupiny flavonoidů ve výživě člověka patří flavanoly, flavanony, flavony, flavonoly, proantokyanidiny, kyanidiny a isoflavonoidy. Přírodní flavonoidy se nejčastěji vyskytují ve formě O-glykosidů, obsahují tedy ve své molekule necukernou součást (aglykon) a cukernou složku. Flavonoidy jsou důležitou součástí antioxidačního systému, zabraňují peroxidaci lipidů, likvidují volné kyslíkové radikály, mohou vázat a inaktivovat některé prooxidační kovové ionty jako je železo či měď. Ukazuje se, že přírodní flavonoidy s popsanými vlastnostmi mohou účinně působit v prevenci chorob majících původ v oxidačním poškození biologických struktur (ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění). Vhodný způsob stravování a příjem potravin s vyšším obsahem flavonoidů by mohl při léčbě těchto chorob napomáhat. Tato cesta ke zvýšení příjmu antioxidantů je zřejmě vhodnější než podávání samotných antioxidačních preparátů jako vitamín C a E. Dominantní flavonoid ve výživě člověka je flavonol kvercetin, který se nachází ve vysokých koncentracích v běžně konzumovaných potravinách jako je cibule (300 mg/kg čerstvé váhy), jablka (21-72 mg/kg), kapusta (100mg/kg), červené víno (4-16mg/l) a zelený a černý čaj (10-25 mg/l). Hlavními flavanoly jsou katechiny (katechin, epikatechin, epigallokatechin) a jejich estery s kyselinou galovou. Jsou přítomné hlavně v čaji. Nálev ze zeleného čaje obsahuje kolem 1g/l katechinů. V černém čaji je obsah během fermentace redukován asi na polovinu. Další zdroje jsou červené víno (270 mg/l) a čokoláda. Proantokyanidinyjsou polymerní flavanoly, které jsou přítomny v rostlinách jako komplexní směsi polymerů, vyskytují se také esterově vázány s kyselinou galovou nebo ve formě dvojitě spojených dimerů. Jejich struktura je velmi složitá. Vykazují astringentní (stahující, svíravé) účinky, běžným zdrojem jsou jablka, hrušky, hrozny, červené víno, čaj, čokoláda, kakao. Antokyanidiny jsou červená barviva např. v třešních, švestkách, rybízu. Obsah kolísá v rozmezí 0,15 – 4,5 mg/g čerstvého ovoce. Průměrný obsah ve vínu se udává 26 mg/l. Flavanony  nazývané rovněž „citrusové“ flavonoidy, jsou látky typicky se vyskytující v pomerančích a grapefruitech. K hlavním zástupcům se řadí naringenin, hesperetin a jejich glykosidy. Zvláštní skupinu flavonoidů tvoří isoflavonoidy, k nimž patří především isoflavony daidzein a genistein. Nachází se hlavně v luštěninách, vydatným zdrojem je sója (1-3 mg/g) a veškeré produkty z ní. Jejich průměrný příjem ve stravě je v Japonsku vzhledem k vysoké konzumaci sóji 30-40 mg/den, zatímco u evropské populace jen 1-9 mg. (kop)
 

Související články z portálu Bezpečnosti potravin