Bezpečnost potravin

Ohlédnutí za Celostátní odbornou konferencí „Nezdravé názory na zdravé stravování“, IKEM, 18. 10. 2023

Vydáno: 9. 11. 2023
Autor: Fórum zdravé výživy

Foto: Shutterstock

Ve středu 18. října 2023 se uskutečnil další ročník tradiční Celostátní odborné konference, letos s podtitulem “Nezdravé názory na zdravé stravování”

Program letošní konference byl sestavený na základě často diskutovaných témat mezi laickou i odbornou veřejností a probíhal ve 3 tematických blocích.

První blokvědecké okénko” zahájil svým sdělením prof. Piťha. Tématem byla ateroskleróza, její komplikace a možnosti ovlivnění stravou, odborná doporučení a výsledky studií v oblasti vlivu výživy na kardiovaskulární riziko. Následovala přednáška prof. Poledne. Řešena byla obezita jako stále rozrůstající se zdravotní problém. Součástí sdělení byl přehled vlivů tukové tkáně na další zdravotní parametry. Poslední sdělení tohoto bloku přednesl doc. Kohout. Tématem byly vysoce zpracované potraviny a vliv jejich konzumace na naše zdraví, zejména v souvislosti s diabetes mellitus, aterosklerózou, některými nádory, idiopatickými střevními záněty aj.

Celý druhý blok byl věnován problematice rostlinných vs. živočišných potravin. Úvodní sdělení přednesla doc. Horáčková. Týkalo se mléka a mléčných výrobků a jejich porovnání s výrobky na bázi rostlinných substrátů. Diskutováno bylo, mimo jiné, složení, hodnocení kvality bílkovin, tuků či obsah vitaminů a minerálních látek. Následovala přednáška prof. Dostálové o úskalích preference rostlinné stravy, zejména v souvislosti s obsahem přírodních a antinutričních látek. Celý tento tematický blok uzavřel svým sdělením doc. Ševčík. V úvodu byly řešeny pojmy, jako náhrady, náhražky, alternativy či imitace. Následovalo srovnání masa a masných výrobků s jejich náhražkami a alternativami včetně přehledu technologických možností při jejich výrobě.

Poslední blok se skládal z přednášek na často diskutovaná témata mezi laickou i odbornou veřejností. Jako první přednesla ing. Mrhálková podrobné sdělení ke spotřebě potravin s přehledem dlouhodobého vývoje včetně spotřeby během pandemie covid-19 či vývoje spotřebitelských cen a změn nákupního chování. Následovala přednáška PhDr. Starnovské k problematice počtu denních porcí v rámci stravování, s pohledy do minulosti a zamyšlením nad všemi souvislostmi s touto problematikou souvisejícími. Třetí sdělení posledního bloku přednesl RNDr. Suchánek. Tématem byly bílkoviny, jejich potřeba a zdroje, finanční náročnost. Součástí bylo také doporučení ohledně suplementace bílkovin. Tento blok i celou konferenci zakončila svou přednáškou V. Boháčová na téma sůl ve stravě, a to v kontextu odborných doporučení a reality.

Věříme, že se nám povedlo účastníky zaujmout.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům za zájem, příjemnou atmosféru a podnětné diskuse. Velké díky patří přednášejícím odborníkům, a to i za to, že svá sdělení dávají průběžně k dispozici, a my Vám je tak můžeme níže poskytnout k náhledu. Děkujeme partnerům konference za podporu! V neposlední řadě děkujeme celému týmu IKEMu za skvělé zázemí, produkční a technickou podporu, za péči o žaludky všech zúčastněných. Díky a budeme se těšit na některé z příštích Celostátních odborných konferencí na viděnou!

S laskavým dovolením přednášejících najdete níže prezentace jednotlivých sdělení:

Program konference:

8:00 – 9:00 Prezence
9:00 – 9:15 Zahájení konference

  1. blok – vědecké okénko

10:45 – 11:15  Přestávka

  1. blok – rostlinné vs. živočišné

13:00 – 13:45 Oběd

3. blok – z aktuálních témat

16:05  Závěr, zakončení konference                       

Konference byla garantovaná Českou asociací sester (ČAS). Registrace ČAS je pod číslem: 372/2023.Dotazník k Celostátní odborné konferenci

Zdroj: Fórum zdravé výživy


Partneři konference:

Česká společnost pro aterosklerózu je odborná společnost, která sdružuje lékaře, vědce a další specialisty působící v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. www.athero.cz.

AquaLife Institute je organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz.

Společnost Viatris vznikla v listopadu 2020 spojením společností Mylan a Upjohn a staví tak na silných základech osvědčených značek s téměř dvacetiletou historií na českém trhu. Portfolio Viatris v ČR zahrnuje 175 léčivých látek, které pokrývají terapeutické oblasti jako je trombóza, onkologie, diabetes, centrální nervový systém, kardiovaskulární systém, trávicí systém a metabolismus. Viatris je také významným výrobcem antiretrovirotik k léčbě HIV/AIDS a život zachraňující látky při akutním alergickém záchvatu. Pro pacienty každý rok zajišťuje důležitou chřipkovou vakcínu. www.viatris.com.

Kapitoly o zdraví jsou rychle se rozvíjejícím webovým portálem zaměřeným na tzv. civilizační onemocnění. Nabízí seriózní informace související s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, poruchami metabolismu tuků, bolestí a onemocněními CNS. Kromě informací o příznacích, diagnostice, léčbě a komplikacích, jsou součástí webu poradny odborníků, recepty, zajímavé články. Velká pozornost je věnována také životosprávě, tedy stravě a pohybové aktivitě. V rámci zóny pro registrované je k dispozici nástroj na sledování krevního tlaku, glykémie nebo třeba pomocník k evidenci užívaných léků. www.kapitolyozdravi.cz.

Společnost STOB se zabývá komplexním přístupem terapie obezity, a to již více jak 25 let. Cílem STOBu však není jen hubnutí, ale především trvalá změna návyků a celkové zlepšení kvality života. Celý přístup STOBu je založený na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT), která učí lidi pracovat s jejich myšlením, chováním a emocemi. Nejedná se o žádné jednorázové radikální diety, při kterých klient trpí, ale o celkovou, a především trvalou změnu chování, myšlení a přístupu k životu. Více informací na www.stob.cz a www.stobklub.cz