Bezpečnost potravin

Nedostatky při prodeji uzených ryb ve stánku v Přerově

Vydáno: 20. 3. 2017
Autor: SVS

Informace SVS ze dne 17. 3. 2017.

Úřední veterinární lékaři SVS provedli na základě podnětu dne 9.3.2017 kontrolu prodejního stánku uzených ryb v Přerově v Olomouckém kraji, při které byly zjištěny četné nedostatky. Ty se týkaly především nedodržení teploty uchovávání nabízeného zboží, ochrany těchto potravin před vnější kontaminací a jejich značení.  Zkontrolováno bylo celkem zhruba 90 kg balených a nebalených ryb.

V místě uložení uzených ryb byla naměřena teplota 9,4°C, ačkoliv teplota uchování deklarovaná výrobcem byla do 5 °C. Nebalené uzené ryby byly volně položené na prodejním pultu v otevřených kartonech bez jakékoliv ochrany před sekundární kontaminací (zejména před povětrnostními vlivy a kontaktem zákazníků). U vystavených nebalených ryb nebylo uvedeno žádné datum použitelnosti ani datum minimální trvanlivosti a ryby nebyly označeny dalšími povinnými údaji.

Na základě kontroly byl prodej ryb na místě pozastaven. Provozovateli může dle platné legislativy hrozit pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Zdroj:  SVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):