Datum použitelnosti

Datum použitelnosti se uvádí na potravinách, které jsou z mikrobiologického hlediska velmi náchylné ke kažení, a proto mohou po velmi krátké době znamenat bezprostřední nebezpečí pro lidské zdraví (např. mléčné výrobky, masné výrobky). 
Datum použitelnosti vymezuje maximální dobu, po kterou si potravina (při dodržování skladovacích podmínek) zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Uvádí se za slovy  spotřebujte do…“. Obvykle stačí uvést den a měsíc.

Po uplynutí tohoto data nesmí být výrobky nadále prodávány ani bezplatně nabízeny (na rozdíl od potravin, u nichž stačí uvádět datum minimální trvanlivosti). (sk)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin