Datum minimální trvanlivosti

Datum minimální trvanlivosti (DMT) je datum, které se povinně uvádí na všech potravinách, kromě potravin rychle zkazitelných, u nichž se používá datum použitelnosti (viz: Označování potravin). Vymezuje minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti při dodržování skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Uvádí se na výrobku za slovy „minimální trvanlivost do…“. Toto datum se nemusí uvádět na některých ve vyhlášce vyjmenovaných potravinářských výrobcích např. lihovinách, vínech, čerstvém ovoci, zelenině a bramborách, čerstvém pečivu. V některých případech stačí uvést rok (nikoli den a měsíc).

Po uplynutí doby minimální trvanlivosti mohou být výrobky prodávány i nadále, ale musí být nabízeny odděleně, a tato skutečnost musí být zřetelně uvedena. Za kvalitu pak ručí prodejce. (sk)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin