Bezpečnost potravin

Návrh pokynů pro používání zdravotních tvrzení

Vydáno: 20. 2. 2013
Autor: sukova1

Komise připravuje výklad pravidel pro aplikaci schválených tvrzení, ale diskutuje se o právním statutu takových „vodítek“.

Evropská komise počítá s vydáním pokynů (guidelines) ohledně používání zdravotních tvrzení.

Pro použití zdravotního tvrzení na výrobku samozřejmě nestačí, že takové tvrzení je schváleno, ale vše musí být v souladu s požadavky nařízení 1924/2006/ES. Výrobek musí prokazatelně splňovat složení, při kterém je tvrzení použitelné, a často musí být ještě uvedeny konkrétně stanovené doplňující informace pro spotřebitele, které se schváleným tvrzením souvisejí.

Mezi takové údaje patří:
– zdůraznění významu vyvážené stravy a zdravého životního stylu, aby spotřebitel věděl, že uváděný efekt nastává jen, pokud příslušná potravina je součástí vyvážené pestré stravy,
– uvedení množství a frekvence konzumace potraviny či složky, která je předpokladem uváděného zdravotního účinku,
– varování pro osoby, které by potravinu neměly konzumovat (je-li to relevantní),
– varování před nadměrnou konzumací (je-li to relevantní).

Pokud jsou některá tvrzení schválena s omezením proto, že příslušná látka je předmětem i jiné legislativy, musí podnikatel brát všechny související požadavky kumulativně v úvahu.

Všeobecné údaje o zdravotní prospěšnosti určité potraviny/složky, podle čl. 10(3), (tvrzení, která se týkají nespecifikovaného vlivu na zdraví a dobrý pocit), nepodléhají konkrétnímu schvalování. Taková tvrzení poskytují spotřebiteli vstřícnou informaci.  Ale k tomu, aby spotřebitele nemátla, smějí být použita jen v kombinaci s příslušným schváleným specifickým tvrzením. Podnikatel zodpovídá za použití kombinace tvrzení z hlediska jejich věcné souvislosti.

V kombinaci se specifickým tvrzením mohou být použita i některá tvrzení, která nebyla úřadem EFSA schválena jako specifická právě pro jejich příliš obecný význam.

EU Food Law, 2012, č. 555, s. 3-6
Objednávka kopie článku