Zdravotní tvrzení

Pod termínem „zdravotní tvrzení“ se rozumějí informace uváděné na potravinách (a také používané při propagaci potravin), které zdůrazňují účinek potraviny nebo její složky na zdraví člověka.

Podle nařízení 1924/2006/ES (viz znění z února 2010), které řeší problematiku jednotně v celé EU, platí, že zdravotní tvrzení jsou zakázána, pokud neodpovídají obecným (čl. 5) a zvláštním požadavkům tohoto nařízení, a pokud nejsou v souladu s tímto nařízením schválena a zahrnuta do příslušných seznamů.

Kromě toho musí být při použití zdravotního tvrzení uvedeno

a) sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu,

b) množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku,

c) případně sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout konzumaci této potraviny, a

d) vhodné varování, pokud nadměrná konzumace daného produktu může ohrozit zdraví.

Zásadně se rozlišuje mezi zdravotními tvrzeními

tzv. funkčními (podle čl. 13 uvedeného nařízení), tzn. obecně o účinku složky,

odkazující na snížení rizika onemocnění a na rozvoj a zdraví dětí (podle čl. 14).

Nestačí uvést vágní tvrzení „Mléko je zdravé“, ale musí být uvedeny ještě konkrétní příznivé účinky (např. význam vápníku pro zdravé kosti), protože pro spotřebitele znamenají významnější informaci než obecná vyjádření.

Na nápojích s obsahem alkoholu nad 1,2 % jsou tvrzení o příznivých zdravotních účincích zakázaná (upozornit se však naopak může na případný snížený obsah alkoholu v porovnání s obvyklými výrobky). Zakázána jsou i neurčitá tvrzení jako „čistí organismus“, „udržuje mládí“, „zpomaluje stárnutí“.

Předpokladem pro schválení zdravotních tvrzení je pozitivní stanovisko úřadu EFSA.

V květnu 2012 bylo vydáno nařízení 432/2012/EU, kterým se schvaluje 222 funkčních tvrzení (podle čl. 13), která může využít kterýkoli výrobce. Několik tisíc tvrzení nebylo schváleno, proti čemuž se výrobci důrazně ohrazují. Hlediska úřadu EFSA jsou velmi přísná a vzhledem k obtížné prokazatelnosti účinku mají žadatelé o uvádění tvrzení velmi těžkou pozici. Ve výsledku se zdá, že zatím schvalováním prošla méně významná tvrzení, zatímco některá tradičně používaná jsou zpochybněna. Schvalování však ještě pokračuje.
Tvrzení odkazující na snížení rizika onemocnění a na rozvoj a zdraví dětí jsou schvalována a zamítána formou rozhodnutí Komise a takové rozhodnutí má platnost pro konkrétního žadatele.
Stav schvalování lze zjistit z Rejstříku. (sk)