Bezpečnost potravin

NANOGENOTOX: projekt zaměřený na genotoxický potenciál nanomateriálů

Vydáno: 21. 6. 2011
Autor:

Je k dispozici první zpravodaj vydaný v rámci projektu (březen 2011).

V březnu 2010 byl spuštěn tříletý projekt NANOGENOTOX, který koordinuje Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí a zdraví&bezpečnost zaměstnanců (ANSES). Cílem projektu je vývoj metodologie pro posuzování genotoxického potenciálu nanomateriálů. V rámci projektu bude použito 15 vyráběných nanomateriálů, které jsou již na trhu nebo se na trhu brzy objeví. Jde o čtyři TiO2, čtyři SiO2 a sedm uhlíkových nanotrubic.
Tyto materiály byly zvoleny proto, že
– se používají v různých typech výrobků (kosmetika, potraviny, běžné spotřebitelské výrobky),
– člověk je může přijímat konzumací (ústy), prostřednictvím pokožky a vdechováním,
– vyrábějí se v Evropě.

Projekt NANOGENOTOX byl prezentován na různých akcích, např. na 3. konferenci projektu NanoImpactNet (Lausanne, Śvýcarsko, 14.–17.2.2011), viz sborník abstraktů.

V březnu 2011 bylo vydáno první číslo zpravodaje NANOGENOTOX.

Zdroj: ANSES 

Nanomateriály ve spotřebitelských výrobcích (přehled výrobků na evropském trhu v roce 2010)
Bezpečnost nanostříbra ve spotřebitelských výrobcích (BfR doporučuje, aby se nanostříbro nepoužívalo v potravinách a výrobcích každodenní potřeby)