Bezpečnost potravin

Mezinárodní vědecká konference „European Agri-Food Sustainability & Innovation“ – prezentace z konference

Vydáno: 8. 12. 2022
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Prezentace a videozáznamy z uskutečněné konference

English version

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU a za podpory Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) proběhla v Praze ve dnech 28. a 29. listopadu 2022 mezinárodní vědecká konference „EUROPEAN AGRI-FOOD SUSTAINABILITY & INNOVATION“.

Ministerstvo zemědělství ČR mělo za cíl v současné složité době energetických šoků, vysoké inflace a války na Ukrajině upozornit touto konferencí na naléhavost udržení konkurenceschopného evropského potravinářsko-zemědělského řetězce a na potenciál vědeckého vývoje, který dokáže potravinovou soběstačnost EU posílit.

Na konferenci vystoupilo 27 přednášejících: ministr zemědělství České republiky Zdeněk Nekula, představitelé Evropské komise – komisařka Stella Kyriakides (DG SANTE) a zástupce DG AGRI Maciej Golubiewski, poslanci Evropského parlamentu Martin Hlaváček a Michaela Šojdrová, výkonný ředitel EFSA Dr. Bernhard Url. Dále reprezentanti evropských zastřešujících organizací (CPVO, COPA-COGECA, IFOAM, FEFAC, Friends of Earth), vědeckých institucí, zástupci potravinářsko-zemědělského sektoru (FoodDrinkEurope, CropLife Europe, Euroseeds, Agrární komora ČR, KWS Saat, Inari, Yara Europe, The Voluntary Initiative) a v neposlední řadě zástupce amerického ministerstva zemědělství USDA a farmář Mike Paustian používající GM/NGT v rostlinné i živočišné výrobě v praxi (Iowa, USA).

Dvoudenní konference v Praze probíhala prezenčně a zúčastnilo se jí více jak 200 účastníků s vysokým zastoupením zahraničních posluchačů.

V rámci prezentací a diskusních panelů se probírala především udržitelnost potravinářství a zemědělství v EU v souvislosti s cíli Zelené dohody pro Evropu, důležitost vzájemné spolupráce a komunikace napříč celým potravinovým řetězcem a přehodnocení některých tradičních přístupů ve prospěch těch moderních, včetně využití nových genomických technik.