Bezpečnost potravin

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Foto: Shutterstock

Moderní biotechnologie nachází v dnešní době široké uplatnění v zemědělském, potravinářském i farmaceutickém průmyslu.

Geneticky modifikovanou potravinou a krmivem se rozumí potravina a krmivo, které obsahuje geneticky modifikované organismy, sestává z nich nebo je z nich vyrobena.
Legislativní rámec pro oblast GM potravin a krmiv je řešen na úrovni EU. Uvádění GMO pro použití v potravinách a krmivech na trh EU podléhá velmi přísné regulaci dle nařízení EP a R (ES) č. 1829/2003.

Robustnost a přísnost celého systému vytváří z GM potravin ty nejprověřenější potraviny na trhu. Jako potravina či krmivo mohou být v současné době v EU uváděny na trh produkty z bavlníku, kukuřice, brambor, řepky, sóji, cukrové řepy. Dále jedna bakteriální a jedna kvasinková kultura. V České republice se spotřebitel nejčastěji setká v obchodě s rostlinnými oleji (sójové, řepkové) vyrobenými z geneticky modifikovaných rostlin. Přehled schválených GM potravin a krmiv naleznete na stránkách Evropské komise v Registru EU geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

V EU se ovšem GM produkty rostlinného původu využívají především v krmivářském průmyslu.

Ve světě jsou ve vývoji či v oběhu již geneticky upravené potraviny s vyšší nutriční hodnotou a příznivějším obsahem jednotlivých vitamínů, s vyváženým složením mastných kyselin, s lepší údržností či se zvýšeným obsahem nenasycených mastných kyselin omega-3 atd. Transgenní plodiny odolávající abiotickým stresům (např. sucho, chlad, zasolení půd či nedostatek světla) nám možná v budoucnu pomohou udržet nízké ceny a dostatek potravin.

V celosvětovém měřítku se vývoj biotechnologií nezaměřuje pouze na rostlinné komodity, ale také na potraviny živočišného původu. Na Kubě je již například v oběhu GM tilápie a pro vstup na americký trh je připraven GM losos.

Na evropském trhu je možné koupit jen GM produkty rostlinného původu, žádná GM potravina či krmivo živočišného původu být uváděno nesmí. Přehled schválených GM potravin a krmiv naleznete na stránkách Evropské komise v Registru EU geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

Použití GM produktů rostlinného původu je výrazné především v krmivářském průmyslu, protože sója a kukuřice jsou nejdůležitějšími rostlinnými zdroji bílkovin pro zvířata. Podle Evropského sdružení výrobců krmiv (FEFAC) je 85 % vyrobených krmných směsí v EU označeno jako GM materiál. Značné rozšíření biotechnologií v zemích vyvážející krmné suroviny do celého světa, znamená, že v Evropě bude i nadále vzrůstat potřeba geneticky modifikovaných rostlinných komodit. Není možné celkové dodávky kvantifikovat, protože neexistuje žádný právní rámec, na jehož základě by se data sbírala a vyhodnocovala. V každém případě jsou dovozy GM plodin do EU vysoké a především pro krmivářský průmysl nezbytné. EU si totiž není sama schopna zajistit dostatečné množství bílkovinných zdrojů. FEFAC odhaduje, že EU je závislá na dovozu plodin bohatých na bílkovinu až ze 77 %. Jednou z nejdůležitějších komodit v evropském krmivářství je sója, kterou jsou z 68 % krmena hospodářská zvířata. Ovšem EU vyprodukuje ročně necelé 2 % sóji, zbytek požadovaného množství je dováženo z Brazílie a Argentiny, významnými producenty GM sóji. Brazílie a Argentina také dodávají EU vysoké množství kukuřice k výrobě škrobu, která se také často používá pro výrobu krmiv a z převážné části se jedná rovněž o GM kukuřici.

Další informace o GM potravinách a krmivech:
Vědecký výbor pro GM potraviny a krmiva
Legislativa
Registr geneticky modifikovaných potravin a krmiv
Vědecký panel EFSA pro geneticky modifikované organismy
FAO GM Foods Platform

Publikace:
Leták „Bezpečnost geneticky modifikovaných potravin a krmiv“ (2016)
Publikace „GMO bez obalu“ (2014)
Bulletin Svět biotechnologií

Články v kategorii

3. 10. 2023

Schvalování nových geneticky modifikovaných (GM) organismů a produktů z nich probíhá po celém světě. Příkladem z nedávné doby jsou Norsko, které schválilo nový rostlinný zdroj omega-3 oleje, a Paraguay, která povolila pěstování nové GM pšenice. Naši cestu po světě začneme v Norsku, kde byl na konci června 2023 schválen nový zdroj omega-3 mastných kyselin v […]


2. 10. 2023

Tento rok jsme již do naší NBT databáze přidali dvě nové varianty rýže, a to rýži se zvýšeným obsahem esenciálních mikroprvků (únor) a rýži se zvýšeným obsahem kyselinygama-aminomáselné (květen). Vzhledem k tomu, že rýže setá (Oryza sativa L.) patří mezi celosvětově nejvýznamnější zemědělské plodiny, je jí věnována také tato položka do NBT databáze. Tentokrát se jedná o rýži […]


18. 9. 2023

Vědcům z Indického ředitelství pro výzkum cibule a česneku a ze Státní univerzity v Iowě, USA se podařilo poprvé úspěšně využít metodu CRISPR-Cas9 ke změně vlastností cibule. Jejich objevy představují základ nejen pro budoucí výzkum funkce genů této důležité plodiny, ale také pro šlechtění. Cibule (Allium cepa L.) patří mezi významné zahradnické plodiny pěstované po celém […]


12. 9. 2023

Zveme Vás na seminář Vesmírné biotechnologie, který se bude konat ve čtvrtek 14. září 2023 na VŠCHT v Praze. Cílem semináře je seznámit účastníky s potenciálem vesmírných biotechnologií pro šlechtění rostlin a shrnout současné poznání v této oblasti. Na semináři budou předneseny čtyři prezentace v podání doc. RNDr. Eduarda Kejnovského, CSc., prof. RNDr. Zdeňka Opatrného, CSc., Mgr. Ivana […]


7. 9. 2023

S ohledem na neustále se zvyšující sucho je nezbytné vyvíjet plodiny, které budou vůči těmto obtížným klimatickým podmínkám odolné. Nedávno představená nová linie kukuřice s názvem ARGOS8 se jeví jako slibná možnost. Tato linie kukuřice vyniká svou schopností odolávat obtížným podmínkám sucha, což představuje důležitý krok vpřed. Tato specifická linie kukuřice vznikla díky editaci genu argos8 za využití […]


5. 9. 2023

Tisková zpráva — Nové technologie pro udržitelnější a odolnější zemědělství byly hlavním tématem neformálního zasedání ministrů zemědělství EU v Córdobě ve Španělsku, kterého se účastnil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Cílem jednání bylo zdůraznit klíčovou roli nových technologií v zemědělsko-potravinářském sektoru. Ministři se shodli na důležitosti podpory propojování výzkumu a praxe. Za zásadní považují také právní ukotvení používání nových […]


4. 9. 2023

Od počátku užívání cílených technik genové editace v biotechnologii zemědělství zůstává ve vědecké i zemědělské komunitě značná nejistota ohledně přijímání upravených plodin širokou veřejností a ve vzduchu stále visí Damoklův meč negativních kampaní různých subjektů. Velmi pozitivní zprávu pro toto odvětví přináší studie provedená Aliancí pro vědu (Boyce Thompson Institute), která shrnuje vývoj pohledu anglofonních […]


30. 8. 2023

Předsedkyně vědeckého výboru GMO byla pozvána na akci, pořádanou v pátek 25. srpna 2023 v rámci 49. ročníku agrosalónu Země živitelka pod záštitou europoslankyně Michaely Šojdrové a ministra zemědělství Marka Výborného. Paní europoslankyně vysvětlila základy nové legislativy, ministr i jeho náměstek vysvětlili pozici ČR a kroky, které budou vést na půdě evropského parlamentu. Při své prezentaci doc. Ovesná zdůraznila […]


21. 8. 2023

Japonští vědci vyvinuli slepičí vejce, která by mohla být bezpečnou alternativou pro lidi trpící alergií na vaječný bílek. Tato alergie patří mezi nejčastější alergie především u dětí a může se projevovat řadou příznaků jako zvracením, žaludečními křečemi, dýchacími potížemi, kopřivkou nebo otoky. Kvůli této alergii navíc nelze alergickým jedincům aplikovat některé vakcíny proti chřipce. Díky […]


28. 7. 2023

Tuňák je velmi oblíbenou a vysoce konzumovanou rybou. Aby bylo možné udržet a ochránit volně žijící populace tuňáka, je důležité implementovat systém akvakultury s uzavřeným cyklem. V případě akvakultury tuňáka pacifického (Thunnus orientalis), který je také známý jako tuňák tichomořský, je však zaznamenána úmrtnost jedinců v mořských klecích přes 80 %. Tato úmrtnost je způsobena především srážkami […]


25. 7. 2023

Dne 5. července 2023 zveřejnila Evropská komise dlouho očekávaný návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rostlinách získaných některými novými genomickými technikami a o potravinách a krmivech z nich vyrobených (angl. Regulation of the European Parliament and of the Council on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and amending Regulation (EU) […]


18. 7. 2023

Izraelští vědci vyvinuli novou variantu rajčat, která vykazují zvýšenou odolnost vůči suchu a mohou pomoci farmářům s bojem s destruktivními následky klimatické změny. Genetická analýza, kterou provedli vědci z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, identifikovala interakce mezi dvěma oblastmi genomu rajčat, které vedou ke zvýšení výnosu a odolnosti vůči suchu.  V porovnání s komerčními odrůdami rajčat, […]


1 2 3 4 5 38