Bezpečnost potravin

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Foto: Shutterstock

Moderní biotechnologie nachází v dnešní době široké uplatnění v zemědělském, potravinářském i farmaceutickém průmyslu.

Geneticky modifikovanou potravinou a krmivem se rozumí potravina a krmivo, které obsahuje geneticky modifikované organismy, sestává z nich nebo je z nich vyrobena.
Legislativní rámec pro oblast GM potravin a krmiv je řešen na úrovni EU. Uvádění GMO pro použití v potravinách a krmivech na trh EU podléhá velmi přísné regulaci dle nařízení EP a R (ES) č. 1829/2003.

Robustnost a přísnost celého systému vytváří z GM potravin ty nejprověřenější potraviny na trhu. Jako potravina či krmivo mohou být v současné době v EU uváděny na trh produkty z bavlníku, kukuřice, brambor, řepky, sóji, cukrové řepy. Dále jedna bakteriální a jedna kvasinková kultura. V České republice se spotřebitel nejčastěji setká v obchodě s rostlinnými oleji (sójové, řepkové) vyrobenými z geneticky modifikovaných rostlin. Přehled schválených GM potravin a krmiv naleznete na stránkách Evropské komise v Registru EU geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

V EU se ovšem GM produkty rostlinného původu využívají především v krmivářském průmyslu.

Ve světě jsou ve vývoji či v oběhu již geneticky upravené potraviny s vyšší nutriční hodnotou a příznivějším obsahem jednotlivých vitamínů, s vyváženým složením mastných kyselin, s lepší údržností či se zvýšeným obsahem nenasycených mastných kyselin omega-3 atd. Transgenní plodiny odolávající abiotickým stresům (např. sucho, chlad, zasolení půd či nedostatek světla) nám možná v budoucnu pomohou udržet nízké ceny a dostatek potravin.

V celosvětovém měřítku se vývoj biotechnologií nezaměřuje pouze na rostlinné komodity, ale také na potraviny živočišného původu. Na Kubě je již například v oběhu GM tilápie a pro vstup na americký trh je připraven GM losos.

Na evropském trhu je možné koupit jen GM produkty rostlinného původu, žádná GM potravina či krmivo živočišného původu být uváděno nesmí. Přehled schválených GM potravin a krmiv naleznete na stránkách Evropské komise v Registru EU geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

Použití GM produktů rostlinného původu je výrazné především v krmivářském průmyslu, protože sója a kukuřice jsou nejdůležitějšími rostlinnými zdroji bílkovin pro zvířata. Podle Evropského sdružení výrobců krmiv (FEFAC) je 85 % vyrobených krmných směsí v EU označeno jako GM materiál. Značné rozšíření biotechnologií v zemích vyvážející krmné suroviny do celého světa, znamená, že v Evropě bude i nadále vzrůstat potřeba geneticky modifikovaných rostlinných komodit. Není možné celkové dodávky kvantifikovat, protože neexistuje žádný právní rámec, na jehož základě by se data sbírala a vyhodnocovala. V každém případě jsou dovozy GM plodin do EU vysoké a především pro krmivářský průmysl nezbytné. EU si totiž není sama schopna zajistit dostatečné množství bílkovinných zdrojů. FEFAC odhaduje, že EU je závislá na dovozu plodin bohatých na bílkovinu až ze 77 %. Jednou z nejdůležitějších komodit v evropském krmivářství je sója, kterou jsou z 68 % krmena hospodářská zvířata. Ovšem EU vyprodukuje ročně necelé 2 % sóji, zbytek požadovaného množství je dováženo z Brazílie a Argentiny, významnými producenty GM sóji. Brazílie a Argentina také dodávají EU vysoké množství kukuřice k výrobě škrobu, která se také často používá pro výrobu krmiv a z převážné části se jedná rovněž o GM kukuřici.

Další informace o GM potravinách a krmivech:
Vědecký výbor pro GM potraviny a krmiva
Legislativa
Registr geneticky modifikovaných potravin a krmiv
Vědecký panel EFSA pro geneticky modifikované organismy
FAO GM Foods Platform

Publikace:
Leták „Bezpečnost geneticky modifikovaných potravin a krmiv“ (2016)
Publikace „GMO bez obalu“ (2014)
Bulletin Svět biotechnologií

Články v kategorii

23. 11. 2023

Biotrin se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování povědomí o novinkách v oblasti moderních biotechnologií. Abychom udrželi krok s aktuálními trendy a přiblížili taje této oblasti poutavou formou široké veřejnosti, na našich sociálních sítích nově zavádíme rubriku „Víte, že?“. Co se v ní dozvíte? Stručné a poutavě psané příspěvky „Víte, že?“ budou pravidelnou dávkou zajímavostí – více […]


20. 11. 2023

Nová studie dvou pracovníků Kodaňské univerzity, Caspera Worma Hansena a Asgera Mose Wingendera, ukazuje, jak velký význam mají geneticky modifikované (GM) plodiny pro globální zemědělství. Své zjištění autoři publikovali v časopise American Economic Review: Insights. Za ideálních podmínek neposkytují GM plodiny vyšší výnosy než konvenční plodiny. Avšak tam, kde se objevují škůdci a plevel, mohou GM […]


16. 11. 2023

AgResearch je výzkumné středisko na Novém Zélandu, které se zaměřuje na zlepšení agrikulturních podmínek polí a luk Nového Zélandu. Zaměřují se i na jednu z netypických oblastí, kterou je genetická úprava travin. Výzkum v oblasti geneticky modifikovaných (GM) rostlin se obvykle zaměřuje na hospodářské plodiny jako jsou obiloviny, zelenina či ovoce. Na Novém Zélandu se […]


6. 11. 2023

Výzkumný tým americké University of California – Riverside řešil pozoruhodný rébus – jak zařídit, aby živá rostlina dokázala detekovat vybrané chemické látky v prostředí, aniž by to ohrozilo její schopnost normálně růst. V loňském roce výzkumný tým zjistil, že receptory kyseliny abscisové (ABA) rostlinných buněk lze přimět, aby vázaly i jiné chemické látky než ABA. Letos se výzkumníkům podařilo zajistit, […]


6. 11. 2023

Jedním z častých argumentů proti geneticky modifikovaným (GM) rostlinám je riziko pro životní prostředí v dané oblasti a vznik změn v místním ekosystému. Tyto obavy se u nově schválené kukuřice a bavlny v Nizozemsku ukázaly jako liché. Nizozemská komise pro schvalování GM organismů (COGEM), která dohlíží na rizika nových GM organismů, schválila dovoz dvou nových […]


30. 10. 2023

Vesmírné biotechnologie jsou atraktivním výzkumným tématem současnosti, jemuž byl věnován seminář pořádaný spolkem Biotrin a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze dne 14. září 2023. V návaznosti na tento seminář vydáváme speciální číslo bulletinu Svět biotechnologií nesoucí tentýž název – Vesmírné biotechnologie.  V bulletinu se mimo jiné dočtete, jaký vliv má kosmické prostředí na živé organismy a jak jej lze využít […]


27. 10. 2023

Britští odborníci použili editování genomu k zásahu do DNA kuřat, jehož cílem bylo omezit šíření viru ptačí chřipky. Dosáhli částečného omezení šíření této nebezpečné infekce, aniž by se to nějak negativně projevilo na samotných kuřatech. Výsledky výzkumu jsou povzbuzující, ale experti upozorňují, že pro získání kuřat, která by byla zcela odolná vůči nákaze nebezpečnou a finančně nákladnou ptačí chřipkou bude […]


26. 10. 2023

Pomeranče jsou jedním z nejčastěji využívaných citrusových plodů v potravinářství. Bohužel mohou být napadeny bakterií Xanthomonas citrii spp. citri (Xcc), která způsobuje tzv. rakovinu citrusů. Toto onemocnění se projevuje poškozením listů, plodů i stonků, má značný ekonomický dopad a účinný lék zatím neexistuje. Vědci se proto snaží vyvinout odrůdy citrusů, které by byly odolné vůči této hrozbě. Jednou z nich je […]


25. 10. 2023

Vesmírné biotechnologie byly tématem semináře, který se uskutečnil 14. září 2023 v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) a online. Seminář pořádal Biotrin, z.s. společně s VŠCHT, za podpory Velvyslanectví USA v ČR, České technologické platformy pro potraviny a CropLife Europe. Atraktivní téma přilákalo více než 100 účastníků širokého profesního zaměření – od šlechtitelských subjektů, přes osiváře, zástupce […]


23. 10. 2023

Vědci z Oak Ridge National Laboratory (ORNL) udělali průlom v oblasti genetické transformace rostlin vývojem technologie „skládání genů“ (angl. gene stacking), která umožňuje vložení více genů do genomu rostlin v jediném kroku. Tato inovace představuje zásadní zlepšení tradičních metod, kde bylo nutné vkládat a ověřovat každý gen zvlášť, což je časově a zdrojově náročný postup. Techniku popsali […]


16. 10. 2023

Poptávka po náhražkách masa stále roste. Cílem výrobců je dosáhnout toho, aby náhražka co nejpodobnější masu byla zdravá a zároveň pocházela z  vegetariánských či veganských surovin. V roce 2023 se ani na poli vývoje rostlinných alternativ masa rozhodně nepřestalo pracovat. Zajímavý je počin výzkumníků z britské společnosti Moolec, vyrábějící přísady do potravin. Prostřednictvím metod genového […]


11. 10. 2023

Kvasinky se již po tisíce let využívají při výrobě piva, vína a dalších potravinářských produktů. Jsou to malé „přírodní továrny“, které se mohou živit cukry obsaženými v ovoci či obilí a dalšími živinami. Vědci z Tuftsovy univerzity vytvořili kvasinky, které mohou účinně růst na široké škále cukrů ze zemědělské odpadní biomasy. Mohou tak uzavřít uhlíkový […]


1 2 3 4 38