Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 31. týden 2013

Vydáno: 5. 8. 2013
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 31. týdnu 2013: 29. 7. – 4. 8. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

01/08/2013

Německo

 Salmonella enteritidis (přítomnost) v  mraženém filetu z kuřecích prsou 

Rumunsko

31/07/2013

Itálie

 Escherichia coli produkující shigatoxin  (přítomnost) v mraženém jelením mase

Rakousko

30/07/2013

Belgie

 Aflatoxiny (B1 =10; celkem =12,2  µg/kg – ppb) v arašídech

Senegal

30/07/2013

Belgie

 Aflatoxiny (B1 =73; celkem =96,6 /  B1=2; celkem= 4 µg/kg – ppb) v  burákovém másle  

Senegal

29/07/2013

Nizozemsko

 Riziko roztříštění pivní lahve (vysoká  aktivita kvasinek)

Belgie

29/07/2013

Francie

 Aflatoxiny (B1 = 25,7; celkem =26,3  µg/kg – ppb) v syrových pistáciových oříšcích

USA

29/07/2013

Itálie

 Listeria monocytogenes (270; 350; 40;  60 KTJ/g) v omáčce

Itálie

Krmiva

02/08/2013 

 Belgie

 Zakázaná látka chloramfenikol (380  µg/kg – ppb) v enzymatickém preparátu

Belgie 

Materiály přicházející do styku s potravinami

01/08/2013

Slovakia

 Migrace kadmia (94,67 mg/vzorek) a  olova (4,7 mg/vzorek) ze skleniček

Čína, přes Polsko

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.