Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Kadmium

Kadmium (Cd) je prvek patřící mezi těžké kovy, který se dostává do prostředí z průmyslových zplodin a hnojiv. Na rozdíl od olova je kadmium z půdy rostlinami dobře přijímáno, a proto se  vyskytuje v rostlinných krmivech a potravinách rostlinného původu, a prostřednictvím krmiv jsou kontaminovány i potraviny živočišného původu. Rostliny jej přijímají především prostřednictvím kořenů z půdy, takže mytím (praním) nelze jeho obsah zásadně snížit. Jen v menší míře se z některých zdrojů rozšiřuje vzduchem a dostává se na povrch rostlin.
Prvními symptomy akutní otravy je nevolnost, zvracení a bolesti hlavy (viz toxické prvky, chemické kontaminanty).
Obsah v potravinách
Větší množství kadmia jsou obsažena ve volně rostoucích houbách, ve špenátu, celeru, máku a lněném semínku. Ze semen jej organismus přijímá tím více, čím více je semeno rozdrceno.
Z živočišných potravin bývají kadmiem více zatížena játra a ledviny skotu a prasat. Vzhledem k tomu, že z organismu zvířat se kadmium vylučuje velmi pomalu, existuje závislost mezi jeho obsahem v ledvinách a stářím zvířete.
Vysoký obsah bývá v sépiích, když nejsou důkladně vyvrženy a obsahují ještě zbytek vnitřností.
Přípustný obsah kadmia v potravinách je stanoven nařízením 1881/2006/ES:
 
ledviny
1,0 mg/kg
játra
0,5 mg/kg
maso
0,05 mg/kg
ryby a mořští živočichové
0,05 až 1,0 mg/kg
semena, klíčky, otruby, pšenice, rýže, sója
0,2 mg/kg
zelenina listová, byliny, celer a pěstované houby
0,2 mg/kg
ostatní zelenina a brambory
0,1 – 0,2 mg/kg
ostatní obiloviny
0,1 mg/kg
 
Podobně jako v případě olova, poklesly v poslední době i koncentrace kadmia. Zjištěná množství jsou většinou hluboko pod stanovenými limity. Nadlimitní koncentrace jsou zjišťovány výjimečně v mase či játrech. 

Po přistoupení k EU nejsou stanoveny limity pro kadmium v máku a houbách avšak dříve bylo překročení limitu (0,8 resp. 1,0 mg/kg) velmi časté. Při monitoringu prováděném SZPI v r. 2005 se obsah kadmia v máku pohyboval mezi 0,9 až 1,3 mg/kg. 

Doporučení
Pozor při pravidelné konzumaci lněného semínka a máku. 
Z hub je vhodné odstranit lupeny, v nichž je obsah kadmia vyšší. Nedoporučuje se konzumovat více než 200 až 250 g hub týdně. (sk)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Stanovení nebezpečného výrobku - Likérky s motivem hrušky (20.5.2014)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111