Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 23. týden 2016

Vydáno: 17. 6. 2016
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 23. týdnu 2016: 6. 6. – 12. 6. 2016 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                Potraviny

 

10/06/2016

Belgie

 Salmonella (přítomnost /25g) v chlazeném mletém masném výrobku

Belgie

10/06/2016

Slovinsko

 aflatoxiny (B1 = 5.1; celk. = 5.4 µg/kg – ppb) v kukuřici

Srbsko

10/06/2016

Francie

 průjmové toxiny (Diarrhoeic Shellfish Poisoning, DSP) (333 µg/kg – ppb) v chlazených srdcovkách jedlých (Cerastoderma edule)

Francie

08/06/2016

Německo

 kovové drátky v cibulových bagetách

Nizozemsko, surovina z Indie

08/06/2016

Německo

 kousky skla v krájených černých olivách

Španělsko

07/06/2016

Norsko

 fenpropathrin (0.12 mg/kg – ppm) a nepovolené látky ethion (0.055 mg/kg – ppm) a propargite (0.057 mg/kg – ppm) v rozinkách zlatých

Írán, přes Spojené království

07/06/2016

Řecko

 průjmové toxiny (Diarrhoeic Shellfish Poisoning, DSP) – kyselina okadová (214.2 µg/kg – ppb) v živých slávkách středomořských (Mytilus galloprovincialis)

Řecko

07/06/2016

Dánsko

 kousky kovu v chlazených klobásách se slaninou

Polsko

06/06/2016

Norsko

 Vibrio cholerae v mražených vařených krevetách (Litopenaeus vannamei) na přípravu sushi

Vietnam

 

 

Krmiva

 

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

10/06/2016

Německo

 migrace kadmia (1.76 mg/l) a kobaltu (1.41 mg/l) z keramické sady (talíř, miska, hrnek)

Čína

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.