Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva

RASFF
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva - RASFF (Rapid Allert System for Food and Feed) je provozován v rámci celé EU. Je určen k rychlému informování členských států o existenci problémů nebo o rizicích týkajících se určitých potravin, a to z hlediska zdravotní závadnosti. Na základě těchto varování přijímají členské státy okamžitě potřebná opatření, aby zabezpečily ochranu spotřebitelů před jakýmkoliv potenciálním nebezpečím z konzumace potravin.
Od 1. května 2004 je do systému zapojeno 25 členských zemí EU a 3 země EFTA (Norsko, Island a Lichtenštejnsko).
Členský stát, který zjistí závadu, informuje kontaktní místo centrální databáze Evropské komise, odtud je zpráva rozeslána národním kontaktním místům.
V ČR je od r. 2003 kontaktním místem pro RASFF Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která každodenně sleduje došlé zprávy a rozesílá je na příslušné dozorové orgány. Obdobně informuje SZPI o závadách zjištěných v ČR. Kontrola dovážených potravin v hraničních místech při vstupu do EU (v ČR je jediným vstupním místem Letiště Václava Havla Praha) se provádí jednak namátkově, jednak při podezření, jednak v rámci zvláštního režimu dovozu (podle rozhodnutí EU, týká se např. arašídů, pistácií aj. z určitých zemí).
Týdenní hlášení jsou v českém překladu zveřejňována jako „Hlášení v systému RASFF“ na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz .
Nejčastějším předmětem notifikací v systému RASFF je výskyt aflatoxinů v oříškách, dioxinů, nepovolených barviv Sudan I–IV a reziduí veterinárních léčiv. U ryb a produktů moře jde nejčastěji o překročené limity pro obsah kadmia a rtuti u mečouna a hlavonožců, siřičitanů u garnátů, histaminu u tuňáka, přítomnost parazita anisakis v čerstvých rybách nebo bakterie Listeria monocytogenes v rybích výrobcích. (sk, akt. 2014)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Potravinářská inspekce zjistila zásilky nelegálně dováženého máku o celkové hmotnosti přes 1364 tun (3.7.2019)
Informační přehledy zemí systému RASFF za rok 2018 (27.6.2019)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2016 (15.9.2017)
SVS stahuje z trhu německé pudinkové dezerty, mohou obsahovat úlomky kovu (26.4.2017)
Opravdu rychlé varování (24.6.2014)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111