Bezpečnost potravin

Co je kvalita potravin a dvojí kvalita potravin

Vydáno: 20. 9. 2019
Autor: SZÚ, CZVP

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

Na mnoha fórech  se neustále hovoří o kvalitě potravin. Zejména média pojem masivně používají. Ale otázka je, co si pod tímto pojmem vlastně představují. Pojem „kvalita potravin“ je mimořádně komplexní, dialektický pojem. Navíc se často ztotožňuje s pojmem „dvojí kvalita potravin“, což v ČR stále rezonuje. Ale legislativa dosud není na stole. Zatím nejsou známé ani dohodnuté a schválené definice. Snad budou k dispozici příští rok. 

V naší odborné zdravotnické praxi používáme zatím tyto definice. A myslím, že se ani do budoucna moc nezmění.

Co vše zahrnuje kvalita potravin

Kvalita potravin je jakostní charakteristika potravin, která je přijatelná pro spotřebitele. (pozn. toto konstatování je mimořádně důležité – spotřebitel nemusí být jen koncový konzument potraviny, ale například potravinářská firma, pro níž je zisk zásadní parametr)

Zahrnuje obvykle:

  • charakteristiky jako je vzhled, struktura, chuť;
  • charakteristiky, které jsou definovány legislativou (bezpečnostní, komoditní a nutriční parametry, včetně značení);
  • specifické normativní požadavky na komoditu (např. PNT)
  • hygienické požadavky na zpracování potravin, které  zahrnují celý výrobní proces;
  • společenské a religiozní požadavky (např. košer, halal)

 

Co je dvojí kvalita potravin 
Zjednodušeně „stejný obal, jiné složení”. Je to pouze jeden z mnoha parametrů kvality.  

„Nekvalitní potravina“ zdaleka nemusí být škodlivá pro zdraví a dokonce ani nevhodná pro lidský konzum. Může být z hlediska platné legislativy bezpečná (nařízení EPR č. 178/2002).

 

Pak se v tom má běžný smrtelník vyznat. Ve veřejném prostoru s těmito pojmy hodně zachází, ale ne vždy korektně. Snad je dobré si položit otázku, v jakém kontextu je pojem použit a co řečník sleduje svým vystoupením, jaké má vlastně zájmy. Není ostudou v takové diskusi položit otázku, které aspekty kvality potravin má řečník vlastně na mysli.Usnadní to chápání souvislostí.

J.Ruprich, CZVP Brno

Zdroj: SZÚ


Foto: Shutterstock

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):