Jakost

Jakost (kvalita) potravin je souborem charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravin, které jsou stanoveny zákonem o potravinách a vyhláškami popisujícími jednotlivé skupiny potravin.
K určitému názvu výrobku se obvykle vztahuje určitá jakost. Např. název „máslo“ může být použit jen pro tuk získaný z mléka, přičemž výrobek musí obsahovat nejméně 80 % tuku.
U některých potravin je vyžadováno jejich zařazování do „tříd jakosti“ splňujících stanovené požadavky (např. u nedělených jatečně opracovaných těl drůbeže a u vajec existuje třída A a B, u čerstvého ovoce a zeleniny třídy podle evropských a českých norem).
Jen ve výjimečných případech lze při označování potravin chápat termín „jakostní“ jako vyjádření lepších vlastností než je standard. Např. použije-li se v názvu vína výraz „jakostní“, musí být splněny určité požadavky na surovinu a zpracování, v případě šunky se rozlišují třídy: „nejvyšší jakosti“, „výběrová“ „standardní“.
Pro zachování odpovídající jakosti musí být při výrobě, přepravě, skladování, distribuci, prodeji i při skladování v domácnosti dodrženy  vhodné podmínky (teplota, vlhkost, bez přístupu světla apod., viz Uchovávání potravin). V případě balených potravin jsou tyto podmínky, pokud je to důležité, uvedeny na obalu.
Při hodnocení jakosti příslušnými orgány dozoru se hodnotí soulad s předpisy ČR a EU, soulad s vlastnostmi deklarovanými výrobcem a soulad s oprávněným očekáváním spotřebitele. Podle potřeby se hodnotí chemické a/nebo fyzikální a/nebo senzorické vlastnosti. Zhoršená jakost sice poškozuje spotřebitele z ekonomického hlediska (viz Falšování, Klamání spotřebitele), ale nemusí to znamenat, že je porušena zdravotní nezávadnost potravin. (hv, sk)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin