Bezpečnost potravin

Český trh s biopotravinami v roce 2012 vzrostl

Vydáno: 29. 4. 2014
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 28. 4. 2014.

Lidé v České republice utratili v roce 2012 za biopotraviny 1,78 miliardy korun, což představuje narůst o 6,7 % proti roku 2011. Průměrná roční spotřeba na obyvatele byla necelých 200 korun a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů se v posledních třech letech pohybuje mezi 0,6 a 0,7 procenta. Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích. Uvádí to Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR, kterou vypracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

„Čísla potvrzují rostoucí zájem lidí o lokální a čerstvé produkty společně s rozvojem nových forem přímého prodeje, jako jsou farmářské trhy, systém bedýnek nebo farmářských prodejen ve velkých městech. K rozvoji ekologického zemědělství má přispět i trvající podpora státu ve formě dotací či zvýhodnění poskytovaných ekologickým zemědělcům a výrobcům,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Podpora spotřeby domácích biopotravin je podle ministra navíc jedním z hlavních úkolů stávajícího „Akčního plánu ČR pro rozvoj EZ v letech 2011 – 2015“. Jeho cílem je kromě dosažení 15% podílu ekologicky obhospodařované půdy na celkové zemědělské půdě ČR, také navýšení podílu biopotravin na celkové spotřebě potravin na 3 % a zvýšení podílu biopotravin českého původu na 60 %.

Po výrazném nárůstu trhu biopotravin v letech 2005 až 2008 a stagnaci v letech 2009 a 2010 kolem 1,6 miliardy korun, došlo v roce 2012 již druhým rokem k oživení trhu v podobě 6,7% nárůstu na 1,78 miliardy korun. Z celkové spotřeby biopotravin činil obrat v maloobchodě 1 651 milionů korun, ve veřejném stravování 20 milionů a téměř 105 milionů korun dosáhl obrat přímého prodeje. Po přičtení exportu ve výši 624 milionů korun pak celkový obrat s biopotravinami, který uskutečnily české subjekty, byl v roce 2012 přibližně 2,4 miliardy korun (v roce 2011 to bylo 2,2 miliardy korun).  

Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, a to 64,4 %. Významně vzrůstá podíl přímého prodeje, v roce 2012 na téměř 6 % celkové spotřeby biopotravin v ČR. Pokud jde o kategorie potravin, nejvíce se na maloobchodním obratu opět podílely „Ostatní zpracované potraviny“ (34% podíl, přičemž 45 % tvoří hotové pokrmy typu dětských výživ). Na druhém místě je kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ (20 %) následovaná kategorií „Ovoce a zelenina“ (14 %, zahrnující ovocné a zeleninové šťávy).

Dovoz finálních biopotravin na český trh dosáhl 752 milionů korun, což představuje 46% podíl na maloobchodním obratu. Do zahraničí české společnosti vyvezly biopotravin za přibližně 624 milionů korun, což je nárůst o 9,5 % proti 570 milionům v roce 2011). Z toho však 21 % tvořily biopotraviny z dovozu, tedy zboží za 133 milionů korun bylo pouze reexportováno, což je dvojnásobně více než v roce 2011.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Příloha

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):